Saimaannorpan pesälaskennat alkoivat – Nokian tekemä lahjoitus WWF:lle tehostaa pesälaskijoiden työtä

Metsähallitus aloittaa saimaannorpan jokakeväiset pesälaskennat. Tavoitteena on noin kuukauden sisällä saada laskettua norpan pesät, minkä perusteella tehdään arvio syntyneiden kuuttien määrästä. Vapaaehtoiset ovat tärkeä apu pesälaskennoissa. Uutta tehoa laskentoihin tuo myös Nokian tekemä merkittävä lahjoitus.

Metsähallitus aloittaa saimaannorpan pesien laskennan 31. kerran. Sääolot vaikuttavat siihen, miten Saimaan eri alueilla laskennat painottuvat. Apuna on monia vapaaehtoisia. Heidän käyttönsä on tärkeää, jotta yli 2000 neliökilometrin laskenta-alue saadaan katettua muutamassa viikossa. Esimerkiksi WWF Suomen panos laskentoihin eteläisellä Saimaalla on merkittävä, ja monet vapaaehtoiset yksittäiset henkilöt osallistuvat norpan pesälaskentoihin. Metsähallitus kouluttaa kaikki vapaaehtoiset laskentoihin.

Nokia lahjoitti WWF:lle saimaannorpan pesälaskentoihin ilmatyynyaluksen, 15 kelluntapukua sekä navigointipuhelimet.

”Ilmatyynyalus mahdollistaa liikkumisen heikoilla jäillä laajalla alueella. Kelluntapuvut ovat tärkeitä vapaaehtoisten turvallisuuden varmistamisessa. Nokia 6710 Navigator -puhelimet auttavat meitä maastossa tallentamaan pesäpaikkojen sijaintiedot kätevästi”, iloitsee suojelubiologi, FT Tero Sipilä Metsähallituksen luontopalveluista.

”Kohdistimme tukemme pesälaskentoihin, sillä ne ovat suojelutyön perusta. Navigointipuhelimiamme pystyy hyödyntämään norppakannan seurannassa, ja haluamme lahjoituksellamme tukea vapaaehtoisten laskijoiden tärkeää osuutta saimaannorpan suojelussa”, sanoo Nokian kestävän kehityksen johtaja Kirsi Sormunen.

Toivo elää hyvästä kuuttivuodesta

Pesälaskennassa pyritään vuosittain kattamaan kokonaan norpan elinalue Saimaalla. Saimaannorpan pesälaskennat kestävät parista viikosta muutamaan viikkoon jäätilanteesta riippuen. Pesälaskentoihin ryhdytään, kun pesät ovat romahtaneet ja voidaan olla varmoja siitä, ettei laskenta aiheuta merkittävää häiriötä emoille ja kuuteille.

Sen lisäksi että pesälaskennat antavat arvion syntyneiden kuuttien määrästä, ne kertovat myös millä alueilla norpat elävät ja lisääntyvät. Näin suojelutoimet voidaan kohdistaa juuri oikeille alueille.

Hyvä lumitalvi on lupaava kuuttien kannalta: emon rannan tuntumaan rakentama lumipesä suojaa kuuttia kylmyydeltä, pedoilta ja ihmisen aiheuttamalta häiriöltä. Hyvä kuuttivuosi olisi tärkeää, sillä viime vuonna saimaannorppien poikaslaskennan perusteella tehty arvio syntyneistä kuuteista oli 44. Vuonna 2008 se oli 51.

Tänä keväänä myös verkkokalastusrajoitukset kattavat lähes koko norpan tärkeimmän poikimisalueen mikä ehkäisee kuuttien kalanpyydyskuolemia.

Pesälaskentojen perusteella Metsähallitus tekee arvion syntyneiden kuuttien määrästä. Tulokset julkistetaan 10. toukokuuta.

Lisätietoja:
Metsähallitus, luontopalvelut, suojelubiologi FT Tero Sipilä, 020 564 5912
WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020

Lisätietoja WWF:n saimaannorpan suojelutyöstä.

Saimaan rannalla asuvat voivat edistää saimaannorpan suojelua muun muassa vaihtamalla kalastusverkot norppaystävällisiin katiskoihin. Saimaannorppien tulevaisuudesta huolta kantavat ihmiset voivat myös liittyä WWF:n norppakummeiksi. Kummeilta saatavan tuen turvin voidaan esimerkiksi tukea kalastajien siirtymistä verkoista katiskoihin sekä tutkia norppien pesintää ja talviaikaista käyttäytymistä, jotta suojelutoimia pystytään kohdistamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lahjoitukset WWF:n työhön saimaannorpan suojelemiseksi: Nordea 157230-11189.

Saimaannorpan kummiksi ryhtyminen: www.wwf.fi/liity