Suomi tarvitsee ener­gia­te­hok­kuut­ta ja uusiutuvia ener­gia­muo­to­ja tukevia päätöksiä

WWF:n Earth Hour 2010 -kampanja huipentuu tämän viikon lauantaina, kun sadat miljoonat ihmiset ympäri maapalloa antavat valomerkkinsä ilmaston puolesta. Suomessakin lukuisat ihmiset osallistuvat tempaukseen. WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder kehottaa päättäjiä kuuntelemaan.

”Päättäjien on aika osoittaa johtajuutensa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Käytännössä tarvitaan päätöksiä, jotka edistävät päästöjen tehokasta vähentämistä ja vihreän teollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia,” Liisa Rohweder sanoo.

Energiasektorilla Suomen tulisi Rohwederin mukaan panostaa älyenergiaan eli älykkäisiin sähköverkkoihinn, energiatehokkuuteen ja hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat ylivoimaisesti tärkeimmät keinot vähentää päästöjä.

”Suomen tulisi pikaisesti panostaa poliittisiin toimiin, joilla poistetaan ilmastolle suotuisten ratkaisujen investointiriskejä ja muita markkinaesteitä. Kansainvälistä kilpailukykyä pitää edistää päätöksillä, joilla tuetaan tulevaisuuden teknologioita,” Rohweder kiteyttää.

Kaupungit kehityksen eturintamaan

Kaupunkien osuus hiilipäästöistä jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan kaupungistumisen myötä, ennustaa eilen Tukholman Earth Hour -seminaarissa julkistettu Reinventing the city -raportti. Kaupunkien tulisikin ottaa käyttöön tehokkaita energian säästöä ja tehokkuutta parantavia ratkaisuja.

“Älyenergiaan ja energiatehokkaaseen aluesuunnitteluun panostaminen on tärkeää erityisesti kaupungeissa. Muutoin on vaarana, että ihmiset jäävät yhä kalliimmiksi käyvien ja energiaa tuhlaavien rakenteiden vangeiksi. Älykkäisiin ilmastoratkaisuihin panostamalla kaupungeista voi tulla vihreän teknologian edistäjiä ja kehityksen kehtoja,” sanoo WWF Suomen ilmastoasiantuntija Karoliina Auvinen.

Suomen Earth Hour -kampanjaan on ilmoittautunut mukaan runsaat 4 200 yksityishenkilöä, 76 kuntaa tai kaupunkia, 300 yritystä, 144 muuta organisaatiota ja 72 oppilaitosta.

Reinventing the city -raportti: http://assets.panda.org/downloads/wwf_reinventing_the_city_final_3_low_resolution.pdf

Earth Hour -kampanjan verkkosivut http://www.earthhour.fi

Earth Hour -kuvapankki: http://earthhour.panda.org/photos/

Lisätietoja:

Kampanjakoordinaattori Henna Rouhiainen, WWF Suomi, 040 539 8338, [email protected]

Kuvapyynnöt:

Tiedottaja Laura Rahka, WWF Suomi, 040 840 8500, [email protected]

Maailman ensimmäinen Earth Hour järjestettiin vuonna 2007 Australiassa. Siihen osallistui 2,2 miljoonaa ihmistä ja 2 100 organisaatiota. Vuonna 2008 kampanjaan osallistuu 371 kaupunkia ja kuntaa ja ainakin 50 miljoonaa ihmistä 35 maassa ympäri maailman. Vuonna 2009 WWF Suomi järjesti tapahtuman ensimmäistä kertaa myös Suomessa. Hyvän kansainvälisen ilmastosopimuksen puolesta tempaisi Suomessa 105 kuntaa ja kaupunkia, lukuisia organisaatioita sekä noin kaksi miljoonaa suomalaista.

** Se hela pressmeddelandet på svenska nedan**

Finland behöver beslut som stöder energieffektivitet och förnybara energiformer

WWF:s Earth Hour 2010 -kampanj kulminerar inkommande lördag, när hundratals miljoner människor över hela jordklotet släcker för ett bättre klimat. Också i Finland deltar tusentals människor i jippot. WWF Finlands generalsekreterare Liisa Rohweder uppmanar beslutsfattare att lyssna.

”Det är dags för Finlands beslutsfattare att visa sitt ledarskap i klimatförändringsfrågan. I praktiken behöver vi beslut som främjar en effektiv minskning av utsläpp och den gröna industrins förutsättningar”, säger Liisa Rohweder.

Inom energisektorn borde Finland enligt Rohweder satsa på smart energi, vilket omfattar smarta elnätverk, energieffektivitet och produktion av förnybar energi. Enligt den internationella energiorganisationen IEA är energieffektivitet och förnybara energiformer de överlägset bästa medlen för att minska utsläppen.

”Finland behöver politiska beslut, som undanröjer marknadshinder och investeringsrisker för klimatvänliga lösningar och teknik. Den internationella konkurrenskraften behöver främjas med beslut som stöder framtidens teknologi”, summerar Rohweder.

Städerna viktiga i anammandet av klimatlösningar

Städernas andel av koldioxidutsläppen fortsätter att växa explosionsartat i och med urbaniseringen, spår Reinventing the city -rapporten som publicerades vid Earth hour -seminariet i Stockholm i går. Städerna behöver ta i bruk effektiva energisparåtgärder och lösningar som förbättrar energieffektiviteten.

“Att satsa på smart energi och energieffektiv planering är ytterst viktigt i städerna. Risken är, att invånarna blir inlåsta i strukturer som blir dyrare och som slösar energi. Med smarta klimatlösningar kan städerna stå i täten för och stöda utvecklingen inom den gröna teknologin”, säger WWF Finlands klimatspecialist Karoliina Auvinen.

I Finlands Earth Hour -kampanj har 4 200 privatpersoner, 76 kommuner eller städer, 300 företag, 144 andra organisationer samt 72 läroverk anmält sig.

Reinventing the city -rapporten: http://assets.panda.org/downloads/wwf_reinventing_the_city_final_3_low_resolution.pdf

Earth Hour -kampanjens hemsida: http://www.earthhour.fi

Earth Hour -bildbanken: http://earthhour.panda.org/photos/

Mera information:

Kampanjkoordinator Henna Rouhiainen, WWF Finland, 040 539 8338, [email protected]

Bilder och svenskspråkiga medier:

Informatör Laura Rahka, WWF Finland, 040 840 8500, [email protected]

Världens första Earth Hour arrangerades år 2007 i Australien. Omkring 2,2 miljoner människor och 2 100 organisationer var med. År 2008 deltog 371 städer och kommuner samt åtminstone 50 miljoner människor i 35 länder runtom i världen i kampanjen. År 2009 arrangerade WWF evenemanget första gången i Finland. Drygt hundra kommuner och städer, flera företag och organisationer samt omkring två miljoner finländare deltog i jippot vars budskap till beslutsfattarna var en önskan om ett bra internationellt klimatavtal.