WWF:n tutkijat löysivät ennätysmäärän kiljuhanhia ja valkopääsorsia Syyriasta

Helmikuussa tehtyjen laskentojen mukaan uhanalaisia kiljuhanhia talvehtii Syyrian aroalueen huonosti tutkituilla kosteikoilla aiemmin arvioitua enemmän. Kiljuhanhi-inventoinnin ohessa suomalais-syyrialainen tutkimusryhmä teki merkittäviä havaintoja myös muun muassa maailmanlaajuisesti erittäin uhanalaisesta valkopääsorsasta. Inventoinnin tulosten perusteella Syyrian viranomaiset perustivat välittömästi uuden kosteikkojen suojelualueen.

Helmikuun loppupuolella tehdyissä laskennoissa kiljuhanhia (Anser erythropus) havaittiin Syyrian Al-Jabbul-järvellä 72 yksilöä. Kiljuhanhia ei ole koskaan tavattu alueella näin suurta määrää. Järvi on linnustoltaan muutenkin arvokas: alueella laskettiin kymmeniä tuhansia vesilintuja. Muun muassa valkopääsorsia (Oxyura leucocephala) laskettiin noin 2 400 yksilöä, mikä on mahdollisesti suurin koskaan yhdeltä paikalta laskettu määrä, ja peräti 20–30 % lajin koko maailmankannan arviosta.

Maan koillisosassa sijaitsevalta Rawdh-järveltä puolestaan löydettiin hyvin suuri, 25 000 yksilön, kerääntymä ruostesorsia (Tadorna ferruginea). Inventoinnin päätteeksi Syyrian viranomaiset totesivat löydön niin merkittäväksi, että Rawdh-järvi päätettiin välittömästi rauhoittaa luonnonsuojelualueeksi, jonne järjestetään valvonta.

Laskennoissa oli mukana kaksi WWF Suomen kiljuhanhiasiantuntijaa sekä edustajia Syrian Society for the Conservation of Wildlife (SSCW) -järjestöstä että Syyrian laajoja aroalueita hallinnoivasta viranomaisesta (General Commission for Badia Management and Development). Ryhmä kartoitti reilun viikon ajan kiljuhanhien talvehtimispaikkoja Pohjois- ja Koillis-Syyriassa. Kaikkiaan Syyriassa oli tehty tätä ennen vain noin viisi varmistettua kiljuhanhihavaintoa. Tutkimusryhmä antoi paikallisille tietoa ja ohjeita alueiden suojelusta erityisesti kiljuhanhen kannalta. Syyria otettiin inventoinnin kohteeksi, sillä talvella 2007 Itä-Syyriassa paikannettiin Venäjällä satelliittilähettimellä valjastettu kiljuhanhi.

Syyrian kiljuhanhi-inventointi oli osa kiljuhanhen kansainvälisen suojelusuunnitelman toteutusta, jota koordinoi AEWA:n (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) sihteeristö. Inventoinnin toteutuksessa olivat mukana myös Syyrian ympäristöministeriö (Ministry of State for Environment Affairs) ja BirdLifen Lähi-Idän toimisto (Birdlife International Middle East Division). Päärahoittajana toimivat Norjan ympäristöviranomaiset (Norwegian Directorate for Nature Management).

Lisätietoja:
Sami Timonen, WWF:n kiljuhanhityöryhmä, gsm 040 565 1939