Merikotkien satelliittiseuranta laajenee

WWF on asentanut satelliittilähettimen Hilkaksi nimetylle merikotkalle, joka syntyi kesällä tuulivoimalan välittömässä läheisyydessä olevaan pesään. Lisäksi neljän muun merikotkan jo yli vuoden käynnissä ollut satelliittiseuranta jatkuu. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa merikotkan ja tuulivoiman suhteesta. Tuloksia voidaan hyödyntää, kun arvioidaan suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksia.

WWF:n merikotkatyöryhmän tutkijat asensivat kesällä satelliittilähettimen toiminnassa olevan eteläsuomalaisen tuulivoimalan välittömässä läheisyydessä olevaan pesään syntyneelle poikaselle. Lähetin on hankittu WWF:n merikotkatyöryhmän työssä aikanaan mukana olleen helsinkiläisen lintuharrastajan Markku Nygårdin Suomen luonnonsuojeluliiton kotkiensuojelurahastolle antaman testamenttilahjoituksen turvin. Lähetintä kantava naaraspuolinen merikotka on nimetty Hilkaksi Markku Nygårdin äidin mukaan.

WWF:n merikotkatyöryhmä valjasti Hilkan satelliittilähettimellä pesällä heinäkuussa ennen kuin se oli varttunut lentokykyiseksi. Ensimmäinen paikannus yli sadan metrin päässä pesästä saatiin 6.8. ja sen jälkeen Hilkasta on tähän mennessä saatu jo noin viisisataa tarkkaa paikannusta. Paikannukset sijoittuvat keskimäärin hieman alle kilometrin ja enimmillään kahden kilometrin päähän pesästä. Lähin tuulivoimala sijaitsee Hilkan syntymäpesän lähistöllä ja tämän syksyn aikana odotetaan tietoja siitä, miten lähelle tuulimyllyjä nuoren merikotkan ensilennot ulottuvat. Tähän mennessä hieman yli kymmenesosa paikannuksista on saatu alle 500 metrin päästä tuulivoimalasta, ja lähimmillään Hilkka on paikantunut 50 metrin päähän tuulivoimalasta.

Merikotka on Norjassa saatujen kokemusten mukaan erityisen haavoittuvainen väärin sijoitetulle tuulivoimalle. Suomen rannikoille ja saaristoon on suunnitteilla kymmeniä uusia tuulivoimapuistoja. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa siitä, miten hyvin merikotkat selviytyvät niiden reviireillä olevista tuulimyllyistä. Satelliittiseurannalla saadaan tietoa siitä, kuinka merikotkat liikkuvat pesimäreviirillään. Parhaan tämänhetkisen tiedon perusteella WWF julkaisi kesäkuussa ohjeen merikotkien huomioon ottamiseksi tuulivoimaloita suunniteltaessa. Tuulivoimayhtiöt ovat ottaneet ohjeen vakavasti ja WWF tarjoaa kaiken asiantuntemuksensa käyttöön, jotta merikotkan suojelu ja tuulivoiman kehittäminen voivat edetä rinnakkain. WWF päivittää talven aikana ohjetta kesän 2010 inventointitietojen ja ohjeen käytöstä saatujen kokemusten perusteella. WWF:n mielestä tuulivoima on hyvin tärkeä tulevaisuuden energiavaihtoehto, mutta sen rakentaminen ei saa vaarantaa merkittäviä luonnonarvoja eikä aiheuttaa riskejä uhanalaisille lajeille. Jatkossa WWF:n on tavoitteena laajentaa satelliittiseurantaa erityisesti aikuisiin merikotkiin, jotka viettävät suurimman osan vuodesta pesimäreviirillään.

Satelliittiseuranta toteutetaan yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa, ja lähetintä kantavien merikotkien liikkeistä saadaan paikannuksia muutaman päivän välein. Hilkankin liikkeitä voi seurata internetissä Luonnontieteellisen keskusmuseon merikotkasivuilla heti kun lintu aloittaa syysmuuttonsa ja siirtyy pois pesän välittömästä läheisyydestä

Lisätietoja:

Merikotkatietoa WWF:n verkkosivuilla

Luonnontieteellisen keskusmuseon merikotkasivut

WWF:n ohje merikotkien huomioon ottamiseksi tuulivoimaloita suunniteltaessa

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.