WWF:n työkalu auttaa yrityksiä ympäristöystävällisen paperin valinnassa

WWF:n tänään julkaisema, ilmainen työkalu auttaa yritysten paperinostajia valitsemaan ympäristöystävällisesti tuotettua paperia. Paperintuottajille työkalu tarjoaa mahdollisuuden viestiä tuotteidensa ympäristövaikutuksista. Tällä hetkellä listalta löytyy suomalaisista paperintuottajista M-realin ja UPM:n tuotteita.

WWF:n tänään julkaisema Check Your Paper -työkalu auttaa paperinostajia valitsemaan ympäristöystävällisesti tuotettua paperia ja sellua. Työkalu huomioi, miten vastuullisesti metsiä on hoidettu, kuinka paljon tuotannossa on käytetty kierrätettyä kuitua sekä kuinka suuret hiilidioksidipäästöt tuotannosta aiheutuu. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan jätteiden synty sekä tuotannosta johtuva vesin saastuminen.

Verkkopohjainen, ilmainen työkalu on vapaasti kaikkien paperinostajien ja -tuottajien käytettävissä. Työkalu antaa sellun- ja paperintuottajille mahdollisuuden viestiä avoimesti omien tuotteidensa ympäristöystävällisyydestä. Listattujen paperien minimivaatimuksena on, että kuidun alkuperä on tunnettu ja laillinen. Ne tuotteet joiden ympäristövaikutustiedot on varmennettu ulkopuolisen todentajan avulla löytyvät erilliseltä auditoitujen tuotteiden listalta.

Check Your Paper -lista sisältää tällä hetkellä noin sata paperituotetta, jotka on määritelty ympäristöystävällisyydessään hyviksi tai erinomaisiksi. Listauksesta löytyvät kaikki suurimmat sellu- ja paperikategoriat, sisältäen päällystetyt ja ei päällystetyt paperit, mainosprintit, paperiliinat, pakkausmateriaalit, pahvit, erityispaperit ja tietyt sellutyypit.

”Sovellus auttaa paperinostajia valitsemaan markkinoilta mahdollisimman ympäristöystävällisen vaihtoehdon. WWF kutsuu kaikki paperinostajat kokeilemaan työkalua ennen hankintoja ja rohkaisee paperin valmistajia lisäämään omat tuotteensa Check Your Paper -listalle,” sanoo WWF:n ohjelmavastaava Sampsa Kiianmaa.

Lisätietoja:

Ohjelmavastaava Sampsa Kiianmaa, WWF Suomi, 050 542 7017, [email protected]

Metsäasiantuntija Anna Koivisto, WWF International, Pulp and Paper Programme, 044 2944570, [email protected]

WWF:n Check Your Paper -työkalu (englanniksi): http://checkyourpaper.panda.org

Taustatietoa toimittajille:

– Maailman paperinkulutuksen odotetaan nousevan 400 miljoonasta tonnista 450–500 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Paperintuotannolla on suuret ympäristövaikutukset, joten teollisuuden sitoutuminen ympäristöystävälliseen tuotantoon on välttämätöntä.

– Vastuuton metsienhakkuu sekä harkitsematon kuitupuuplantaasien laajentaminen vaurioittavat hauraita ekosysteemejä ja kiihdyttävät yhteiskunnallisia konflikteja. Paperi- ja selluteollisuuden tehtaat ovat suuria energian kuluttajia sekä kasvihuonepäästöjen tuottajia. Monet paperiteollisuuden tuottajista on myös merkittäviä vesien saastuttajia ja kaatopaikkajätteen tuottajia.

Jotta tuote saa WWF:n Check Your Paper -listalla parhaimman tuloksen, viisi tähteä, tulee paperilla olla:

  • Myönteinen vaikutus metsiin sekä korkea kierrätettävien kuitujen osuus ja/tai neitseellisen kuiduin tulee olla peräisin uskottavasti sertifioidusta, vastuullisesti hoidetusta metsästä.

  • Mahdollisimman pienet tuotannon ilmastovaikutukset kierrätyskuituja hyödyntämällä, vastuullisella metsien hoidolla ja minimoimalla fossiilisista lähteistä tulevat kasvihuonekaasupäästöt ja epäsuorasti kaatopaikkajätteen metaani- ja hiilidioksidipäästöt.

  • Lähes olemattomat kielteiset vaikutukset makeaan veteen vähentämällä orgaanisen ja valkaisun aiheuttamien jätteiden määriä vesistöihin.

– Check Your Paper -listalta löytyvät tällä hetkellä seuraavien yritysten paperituotteiden arviointeja: Arjo Wiggins, ITC Limited Paper Boards, Specialty Papers Division, Mondi, M-real, Lenzing Papier, SCA, Steinbeis Papier, Tullis Russell ja UPM.

Vuosi 2011 on YK:n kansainvälinen metsävuosi. WWF:n tavoitteena on pysäyttää maailman metsäkato; Suomessa työskentelemme metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn myös metsien hyväksi. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi.