SLL ja WWF: Saimaannorppa-asetukset kiireesti voimaan

Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF vaativat, että valmisteilla olevat valtioneuvoston asetukset saimaannorpan suojelun tehostamiseksi saatetaan vähintään esitetyssä laajuudessa täksi kevääksi voimaan, ja että aukollisia verkkokalastussopimuksia ei hyväksytä.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF ovat hyvin huolissaan saimaannorpan suojelun tehostamiseksi suunnitteilla olevien toimien toteutumisesta. Keskeinen osa suojelun tehostamista on hiljattain lausuntokierroksella ollut asetus, jolla on tarkoitus rajoittaa keväistä verkkokalastusta norpan kuuttien suojelemiseksi niillä alueilla, jotka eivät ole vapaaehtoisten verkkokalastusta rajoittavien sopimusten piirissä. Myös sallittavia pyydystyyppejä koskevan asetuksen tarkentaminen on tärkeä osa suojelua.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on toistuvasti vakuuttanut julkisuudessa, että sopimuksiin jäävät aukot tullaan suojelemaan asetuksella, joka astuu voimaan vielä tänä keväänä. Aikaa asetuksen voimaan saattamiselle on jäljellä enää alle kuukausi, ja ministerin omat lausunnot toimet ja lausunnot asiassa vaikuttavat hyvin ristiriitaisilta.

Viime keskiviikkona maa- ja metsätalousministeriö tiedotti asetuksesta näin:
”Kevään verkkokalastuskielto toteutetaan niin, että se kattaa koko saimaannorpan keskeisen noin 1800 neliökilometrin suuruisen esiintymisalueen. Arviolta yli 90 % alueesta suojellaan sopimuksilla ja loput valtioneuvoston asetuksella. Sopimusaukkojen lisäksi asetus kattaa kokonaan sopimuksen ulkopuolella olevat osakaskunnat.”

Oikeuskansleri totesi maa- ja metsätalousministeriölle keskiviikkona 15.3., että verkkokalastuksen rajoittamissopimuksia tekevällä Etelä-Savon ELY-keskuksella ei näytä olleen muuta vaihtoehtoa kuin tarjota osakaskunnille sellaisia sopimuksia, joissa verkkokalastuksen mahdollistavia aukkoja sopimusalueisiin ei sallita. Tämä ELY-keskuksen johdonmukainen linja onkin hyvin perusteltu sekä osakaskuntien yhdenvertaisen kohtelun että saimaannorpan suojelutavoitteen kannalta.

Yllättäen ministeri Anttila antoi kuitenkin 16.3. Etelä-Savon ELY-keskukselle määräyksen, että sen on hyväksyttävä myös osakaskuntien tarjoamat aukolliset sopimukset. Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n tulkinnan mukaan määräys on ristiriidassa oikeuskanslerin muistion kanssa, ja ennen kaikkea se aiheuttaa jo muutenkin ristiriitoja herättäneessä asiassa uusia tarpeettomia ongelmia.

WWF ja luonnonsuojeluliitto vaativat vähintään koko ehdotetun asetusalueen suojelemista niin, että ilman tähän mennessä allekirjoitettua sopimusta oleva alue suojellaan nopeasti asetuksella. Niille asetusalueen osakaskunnille, joille ei ole vielä tarjottu sopimusta, on kuitenkin annettava siihen mahdollisuus.

Lisätietoja:
ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi, puh. 0400 168 939, [email protected]
aluepäällikkö ja saimaannorppavastaava Kaarina Tiainen, SLL, puh. 050 530 3270

Taustatietoa toimittajille:
•Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on yksi maailman uhanalaisimmista hyljelajeista.
•Suomessa saimaannorppa on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi.
•1970-luvun lopulla saimaannorppakannan koko oli noin 150–170 yksilöä. Kanta kasvoi vuoteen 2005 asti, jolloin norppia arvioitiin olleen noin 280 yksilöä. Nyt saimaannorppia arvioidaan olevan noin 270 yksilöä.
•WWF:n saimaannorpan suojelutyö: www.wwf.fi/saimaannorppa
•SLL saimaannorpan suojelutyö http://www.sll.fi/luontojaymparisto/monimuotoisuus/saimaannorppa