Ympäristö vaarassa Gazpromin suunnitelluissa öljynporauksissa Barentsinmerellä

Venäläinen öljy-yhtiö Gazprom on aloittanut öljynporauslautan siirtämisen Venäjän arktisille vesille. WWF Venäjä pitää lautan varustusta puutteellisena. Muun muassa uhanalainen atlantinmursu on vaarassa mahdollisen öljyonnettomuuden sattuessa.

Gazprom suunnittelee aloittavansa öljynporaukset myöhemmin tänä vuonna Pechoran alueella. ”Yritys on ilmoittanut siivoavansa mereen mahdollisesti päätyvän öljyn, mutta käytännössä heidän suunnitelmansa ovat riittämättömät”, WWF Venäjän Aleksey Knizhnikov sanoo. Yhtiö ei noudata Venäjän presidentin asetusta, jonka mukaan öljyn poraaminen sallitaan vain sellaisille yrityksille, jotka pystyvät todistamaan tekniikan olevan riittävän turvallista jään alla tapahtuvaa porausta varten.

Gazprom, kuten mikään muukaan yritys, ei ole voinut todistaa pystyvänsä siivoamaan tuhansien tonnien suuruista öljypäästöä jään alla. Suunnitellulla öljynporausalueella on kahdeksan metrin syvyyteen asti ulottuvia jääharjanteita, 13 metrisiä aaltoja ja keskimäärin 22 voimakasta myrskyä vuodessa. Lähin apu mahdollisen öljyonnettomuuden sattuessa tulee yli tuhannen kilometrin päästä Murmanskista.

”Öljyonnettomuus ei olisi ainoastaan paikallisesti tuhoisa, vaan se vaikuttaisi koko Eurooppaan”, Knizhnikov toteaa. ”Joka vuosi miljoonat linnut saapuvat pesimään Pechoran rannoille. Alue on myös uhanalaisen atlantinmursun ydinaluetta.”

WWF Venäjä on yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa vedonnut maan hallintoon, jotta se kieltäisi suunnitellut poraukset siihen asti, kunnes Gazprom todistaa pystyvänsä noudattamaan presidentin asetusta.

“Kasvava kiinnostus arktisilla alueilla tehtävää öljynporausta kohtaan on erittäin huolestuttavaa”, WWF Suomen meriasiantuntija Vanessa Klötzer sanoo. “Äärioloissa tapahtuvaan öljyntorjuntatyöhön ei yksinkertaisesti ole riittävää valmiutta”.

Kansainvälisen WWF:n tiedote Russian Arctic oil drilling rig ignores environmental safety

Lue WWF:n meriasiantuntija Vanessa Klötzerin blogi öljynporauksesta arktisilla alueilla.