Punaisesta kirjasta motivaatiota ympäristönsuojeluun

Ympäristöopetuksessa on lähivuosina panostettu ilmastonmuutoksen torjumiseen. Luonnon monimuotoisuuden suojelu ei ole sen sijaan saanut yhtä suurta painoarvoa. Monimuotoisuuden merkityksen ja uhanalaisuuskysymyksen käsittely antaa mahdollisuuden sekä eettiseen että käytännöllisistä lähtökohdista nousevaan opetukseen. 

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hidastaminen on maailmanlaajuinen tavoite, johon YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet. Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2006 luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian, jonka tavoitteena oli pysäyttää monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2010 mennessä. Tavoite ei ole toteutunut, moninaisista suojelutoimista huolimatta. Tämä selviää Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010 – julkaisusta.

Lue WWF:n ympäristökasvattaja Hanna Seimolan kirjoitus aiheesta lokakuun 2011 Naturassa.