Suomen hallitus Itämeren lohen pahin vihollinen

Hallituksen EU-ministerivaliokunta hyväksyi perjantaina 14.10.2011 maa- ja metsätalousministeriön esityksen, joka sisältää tuntuvia korotuksia Euroopan komission ehdottamiin Itämeren lohen saaliskiintiöihin vuodelle 2012. Komission tieteellisiin arvioihin perustuvan ehdotuksen tarkoituksena on turvata Itämeren lohen säilyminen. WWF:n mielestä EU-ministerivaliokunnan päätös on vakava uhka lohelle.

”Suomessa on ilmaistu huoli puolalaisten laittomasta kalastuksesta. Kuitenkaan omaa kalastusta ei olla valmiita laskemaan kestävällä tasolle, mikä on osoitus kaksinaismoralismista. Lyhytnäköinen voitontavoittelu näyttää olevan kalastuspolitiikassamme linjana. Samaan aikaan kestävää kalastusta mainostetaan juhlapuheissa ja virallisissa lausunnoissa”, meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen WWF Suomesta paheksuu.

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston mukaan Itämeren lohikanta on turvallisten biologisten rajojen alapuolella ja vaarassa ehtyä geneettisesti. Lohen vaelluspoikasten merikuolleisuus on kasvanut vuosi vuodelta ja on nykyisin lähes nelinkertainen 1990-luvun alkuun verrattuna. Mikään ei myöskään viittaa tilanteen paranemiseen. Lisäksi eteläisellä Itämerellä viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt kontrolloimaton ajosiimakalastus vaikeuttaa lohen tilannetta. Poliittisella päätöksellä saaliskiintiöitä on kuitenkin nostettu vuosittain tuntuvasti yli tieteellisten suositusten.

Tutkijoiden suosittama enimmäiskiintiö Itämerellä oli viime vuonna 133 000 lohta. Poliittisella päätöksellä kiintiö nostettiin 294 000 loheen. Tämän vuoden suositus oli 120 000 lohta, mutta kiintiö yli kaksinkertaistettiin 250 000 yksilöön. Ensivuodelle komissio ehdottaa 63 858 lohen kiintiötä. EU-ministerivaliokunta päätyi kannattamaan suositusten mukaisen kiintiön kolminkertaistamista. Hallitusohjelman mukaan kuitenkin ”Suomi toimii EU:ssa Itämeren kalakantojen elvyttämiseksi ja kalastuskiintiöiden mitoittamiseksi siten, että ne eivät ylitä lajin suurinta kestävän saaliin määrää”.

Helsingin yliopiston kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen on tyrmistynyt EU-ministerivaliokunnan päätöksestä. ”On uskomatonta, että tahot, joiden keskeisenä tavoitteena tulisi olla elinvoimaisten kalakantojen turvaaminen, vastustavat johdonmukaisesti kaikkea järjellisiä toimia ylikalastuksen vähentämiseksi silloinkin, kun on kyse vaarantuneista kalakannoista”, hämmästelee professori Lehtonen.

Kiintiöiden jatkuvasta ylimitoituksesta kertoo se, että Suomi ei ole pystynyt kalastamaan läheskään koko kiintiötään. ”Se olisikin ollut mahdotonta. Lohia ei kerta kaikkiaan ole riittävästi”, Lehtonen toteaa.

Vuoden 2012 Itämeren lajikohtaisista kalastuskiintiöistä päätetään EU:n ministerineuvostossa tällä viikolla 20.-21.10.2011.

”Nykyisen kaltaisen kalastuspolitiikan on yksinkertaisesti loputtava. Ylikalastus on tärkein kalastuselinkeinoa uhkaava tekijä. Kun kalat loppuvat, loppuu myös kalastus. Se että loheen kohdistuu perinteisesti suurta mielenkiintoa ja tunteita on merkki siitä, kuinka tärkeästä eläinlajista on kyse. Onkin täysin käsittämätöntä, että loheen liittyvät päätökset valmistellaan Suomessa salassa ilman kaikkien keskeisten sidosryhmien osallistamista”, Sampsa Vilhunen toteaa.

Lisätietoja:

Matti Ovaska, suojeluasiantuntija, WWF Suomi, p. 040-7273149, etunimi.sukunimi@wwf.fi

Hannu Lehtonen, Kalataloustieteen professori, Helsingin yliopisto, p. 09-191 58468, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Lue lisää WWF:n työstä kestävän kalastuksen hyväksi ja ryhdy Itämeri-kummiksi