Allin kevätmetsästyksen kieltäminen oikea ratkaisu

WWF pitää ainoana oikeana mahdollisena päätöksenä maa- ja metsätalousministeriön esitystä kieltää allien kevätmetsästys kokonaan. Itämerellä talvehtiva allikanta on romahtanut viime vuosikymmeninä ja WWF onkin vaatinut metsästyksen lopettamista jo pitkään.

Itämerellä talvehtiva allikanta on vähentynyt tutkimusten mukaan 15 vuodessa noin 65 prosenttia. Syytä kannan dramaattiseen romahdukseen ei varmuudella tiedetä, mutta todennäköisesti merkittävä tekijä on ollut poikastuotannon mittava väheneminen pesimäalueilla. Itämerellä tapahtuva metsästyksestä ja öljypäästöistä johtuva allin kuolleisuus kohdistuu entistä enemmän aikuiskantaan. Tällöin aikuisten lintujen kuolleisuus ylittää uusien tulokkaiden määrän ja sitä kautta allikannan aallonpohja vain syvenee.

Kannan romahdusmainen väheneminen on peruste allin lisäämiseksi maailmanlaajuisesti uhanalaisten lajien listalle. Allin nopea taantuminen ja uhanalaistuminen asettaa ylipäänsä kyseenalaiseksi allin metsästyksen kestävyyden.

WWF Suomen lausunto allin kevätmetsästyksestä