Osaaminen öljyyntyneiden eläinten hoidossa vahvistuu

Suomessa on jatkossa entistä enemmän öljyyntyneiden lintujen hoitoon koulutettuja henkilöitä. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on tänä keväänä ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada opintopisteitä osallistumalla WWF Suomen järjestämään Öljyyntyneiden eläinten hoito –koulutukseen.

Helsingissä, Porvoossa ja Heinolassa 9.-11. toukokuuta järjestettävään koulutukseen osallistuu kymmenkunta kuudennen vuoden eläinlääkäriopiskelijaa.

– Tämä yhteistyö on tärkeää, sillä eläinlääkäreiden koulutuksessa ei ole kyse pelkästään lemmikki- ja tuotantoeläinten diagnostiikan ja hoidon opettamisesta. Haluamme myös painottaa opiskelijoille ammattiin kuuluvaa eettistä vastuuta ympäristöstä ja luonnossa elävistä eläimistä, toteaa professori Thomas Spillmann kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolta Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Opiskelijat harjoittelevat yhdessä WWF:n vapaaehtoisten kanssa öljyyntyneiden lintujen hoitoa Suomen ainoassa tarkoitukseen valmistetussa liikuteltavassa lintujen hoitoyksikössä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella säilytettävä yksikkö on jatkuvassa valmiudessa ja se saadaan siirrettyä nopeasti lähelle onnettomuuspaikkaa Suomen tai lähialueiden rannikoilla.

Konttien kuljettaminen sisämaahan ei myöskään ole mahdotonta: Kajaanissa seurataan tällä hetkellä Oulujärven öljyvuodon vaikutusta linnustoon.

– Oulujärveen vuotanut kevyt polttoöljy on kuitenkin haastava, koska vain kevyesti öljyyntyneiden lintujen kiinni saaminen on erittäin vaikeaa. Parasta olisi, jos linnut eivät lainkaan pääsisi laskeutumaan öljyiseen veteen, kertoo WWF Suomen meriasiantuntija Vanessa Klötzer.

Öljyonnettomuuksissa rannikolle ajautuneen öljyn uhreiksi joutuu eniten juuri lintuja: pahimmillaan jopa kymmenet tuhannet linnut voivat saada öljyä höyhenpeitteisiinsä. Öljyyntyneet linnut tarvitsevat apua pikaisesti.

– Lintujen höyhenpeitteen vettähylkivä rakenne rikkoutuu, jolloin myös linnun lämmöneristyskyky katoaa. Suurin uhka öljyyntyneelle linnulle onkin paleltuminen. Pahasti öljyyntyneet linnut eivät kykene myöskään lentämään tai sukeltamaan eivätkä hankkimaan ravintoa. On hienoa, että myös eläinlääkäriopiskelijat ovat mukana kouluttautumassa. Suomessa on tällä hetkellä vain harvoja eläinlääkäreitä, jotka ovat erikoistuneet luonnonvaraisten lintujen hoitoon, Klötzer sanoo.

Öljyonnettomuuden torjuntavastuu Suomessa jakautuu monelle organisaatiolle. Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastaa öljyntorjunnasta avomerellä ja alueellinen pelastuslaitos rannikoilla ja sisämaassa. WWF Suomen kouluttamat vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot toimivat näiden viranomaisten alaisuudessa.

Lisätietoja:

Meriasiantuntija Vanessa Klötzer, WWF Suomi, 040 763 0000, [email protected]

Professori Thomas Spillmann, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, 09 191 57363, [email protected]

Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos, Suomen ympäristökeskus, 0400 148 685, [email protected]

Palomestari Mika Siitonen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, 040 777 8451, [email protected]

Ylipalomies, eläinpelastusvastaava Vesa Nurminen, Helsingin pelastuslaitos, 09 3103 0148, [email protected]

Lisätietoa toimituksille:

WWF Suomi perusti vuonna 2003 vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot, joihin kuuluu jo noin 6000 henkilöä. WWF Suomen vapaaehtoiset ovat osallistuneet öljyyntyneiden lintujen pelastamiseen esimerkiksi Inkoossa syksyllä 2003 ja Viron luoteisrannikolla kevättalvella 2006. Öljyntorjuntajoukkoihin voi liittyä vapaaehtoiseksi kuka tahansa 18-69-vuotias terve henkilö. Kun öljyonnettomuus tapahtuu, WWF hälyttää öljyntorjujat paikalle viranomaisen kutsusta. Öljyntorjuntajoukkojen toiminnasta kerrotaan WWF:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.wwf.fi/maapallomme/itameri/merenkulun-turvallisuus-ja-oljyntorjunta/oljyntorjuntajoukot/