Vaellussiikakiistaan haettiin ratkaisua yhteiskokouksessa

Kalastusalan toimijat ja WWF Suomi olivat eilen koolla keskustelemassa uhanalaisen villin vaellussiian tilanteesta. Kevään aikana vilkasta keskustelua on aiheuttanut WWF:n Kuluttajan kalaoppaan suositus, jossa kehotetaan välttämään villin vaellussiian ostamista.

Kalatalouden Keskusliitossa pidettiin 14. toukokuuta kokous, jossa WWF Suomen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä neuvontajärjestöjen edustajat hakivat yhdessä keinoja tilanteen ratkaisemiseen.

Kokouksen osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että vaellussiika pyydetään tällä hetkellä liian pienenä sen kasvupotentiaaliin nähden. Tämän ns. kasvun ylikalastuksen vähentämiseksi keskusteltiin esimerkiksi rannikon verkkokalastuksen silmäkokorajoitusten muuttamisesta sekä kaupallisen alamitan asettamisesta.

Kokouksen perusteella oli selvää, että erityisesti vaellussiian kalastusta halutaan jatkossa säädellä nykyistä tarkemmin. Hyvässä kunnossa olevien siikakantojen, kuten Perämeren karisiian, kalastus halutaan kuitenkin samalla turvata.

Aiheen käsittelyä jatketaan laajennetulla kokoonpanolla kesäkuun alussa.

Siika on rannikkokalastuksemme arvoltaan tärkein kalalaji ja sen saaliista suuri osa on istutettua kalaa. Vaellussiika on yksi meillä esiintyvistä useasta siikamuodosta.

Lue lisää villistä vaellussiiasta WWF:n Kuluttajan kalaoppaasta.

Julkaistu 15.5.2012