Energiadirektiivistä päätetään illalla – Suomen vastustus perustuu epäselvään arvioon

Suomi jarruttaa edelleen energiatehokkuusdirektiivineuvotteluita. Direktiivistä päätetään EU:ssa tänä iltana. Direktiivi herättää Suomessa vastustusta, sillä sen pelätään tuovan lisää kustannuksia kunnille ja valtiolle. Suomi perustelee vastustustaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tekemällä arviolla, jonka taustalla olevaa laskelmaa TEM ei ole useista pyynnöistä huolimatta luovuttanut WWF:lle. Useiden muiden tahojen, muun muassa Euroopan komission, teettämien selvitysten mukaan direktiivin vaikutukset olisivat kuitenkin taloudelle positiiviset.

”Energiatehokkuusdirektiivistä saadaan tänään todennäköisesti päätös aikaan. Direktiivin kunnianhimon taso on kuitenkin vielä hyvin epäselvä. Suomen ajama heikko direktiivi ei veisi EU:ta kohti sen 20 prosentin energiansäästötavoitetta”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

Euroopan unioni on nykytoimin saavuttamassa vain puolet vuodelle 2020 asettamastaan 20 prosentin energiansäästötavoitteesta. Energiatehokkuusdirektiiviä valmistellaan, koska EU ei ole saavuttamassa tavoitettaan.

TEM:n arvion mukaan direktiivin energiakorjausvelvoitteen kustannukset kunnille ja valtiolle Suomessa olisivat noin miljardi euroa vuodessa. Direktiivin vastaavat kustannussäästöt olisivat TEM:n mukaan vain noin 15-20 miljoonaa euroa vuodetyssa.

”Käytännössä kunnat teettävät usein energiakorjausremonttinsa ns. ESCO-mallin mukaan. Tällöin remontin kustannukset maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista, ja kunnille ei synny remontista lisäkustannuksia”, sanoo Kangas.

TEM:n arvio on hyvin erisuuntainen Euroopan komission teettämän laskelman kanssa. Euroopan komission teettämistä laskelmista käy ilmi, että energiansäästöstä koituva vuosittainen nettosäästö olisi EU:ssa noin 20 miljardia euroa.

WWF Suomi lähetti TEM:lle julkisuuslain nojalla tietopyynnön kustannusarvion laskelmista 31.5.2012. TEM:llä oli julkisuuslain mukaan tähän päivään saakka aikaa vastata pyyntöön, mutta useista kyselyistä huolimatta WWF ei ole saanut vastausta tietopyyntöön.

”TEM:n kustannusarvio on aiheuttanut suurta huolta kunnissa. Tämän takia on tärkeää tietää, millaisella laskemalla arvioon on päädytty. Nyt voimme vain vertailla TEM:n arviota ja komission teettämää, avoimesti saatavilla olevaa laskelmaa ja ihmetellä niiden ristiriitaisuutta”, sanoo Kangas.

Lisää aiheesta:

Euroopan komission selvitys:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/20120424_energy_council_non_paper_efficiency_en.pdf

WWF Suomen tietopyyntö TEM:lle:

http://www.wwf.fi/mediabank/2353.pdf

Lisätietoja:

WWF Suomi, Hanna-Liisa Kangas, ilmastovastaava, p. 045 631 8353

Julkaistu 13.6.2012