Ilmastonmuutos uhkaa tuhota kolmanneksen lumileopardin elinympäristöstä Himalajalla

WWF:n tuore tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutoksen aiheuttama puurajan nouseminen Himalajalla saattaa tuhota kolmekymmentä prosenttia erittäin uhanalaisen lumileopardin elinympäristöstä. 

Kesäkuussa Biological Conservation -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että lajin elinympäristöt ovat vaarassa, jos kasvihuonekaasupäästöt jatkavat tasaista kasvuaan. Tutkimuksen mukaan lämpimämmät ja kosteammat olosuhteet Himalajalla todennäköisesti nostaisivat puurajan vuoristoon lumileopardin elinalueille.

“Lumileopardit uskaltautuvat harvoin metsään, eivätkä ne pysty rajattomasti nousemaan vuoristossa ylöspäin. Jos puuraja nousee, kuten tutkimuksemme ennakoi, lumileopardien elinalueet pienentyvät, sanoo Jessica Forrest, WWF:n tutkija ja yksi tutkimuksen kirjoittajista.

Lumileopardikannat ovat kääntyneet rajuun laskuun viimeisen vuosikymmenen aikana. Tällä hetkellä kannan arvioidaan olevan noin 4000 – 6500 yksilöä. Lumileopardi elää karuissa elinympäristöissä Pohjois- ja Keski-Aasian vuoristossa. Himalajan vuoristoalueilla lumileopardi elää puurajan yläpuolella ja useimmiten alle 5000 metrin korkeudessa.

“Vuoristoelinympäristön tuhoutuminen ei pelkästään pakota lumileopardeja ahtaalle vaan ajaa mahdollisesti petoeläimet myös lähemmäs ihmistoimintaa, kuten karjan laitumia. Kun karjan laiduntaminen tehostuu ja lumileopardin luontaiset saaliseläimet vähenevät, lumileopardit saattavat alkaa saalistaa paikallisten paimenten karjaa entistä voimakkaammin. Tästä seuraa, että lumileopardeja tapetaan kostoksi entistä enemmän”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Tutkijat tähdentävät, että muutkin lumileopardia uhkaavat tekijät, kuten salametsästys ja karjan liiallinen laiduntaminen lumileopardin elinalueilla, on saatava kuriin. Tehokkaita keinoja lumileopardin, maanviljelijöiden ja paikallisten yhteisöjen auttamiseksi ovat tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan tiedon levittäminen ja toimivan petokorvausjärjestelmän kehittäminen. WWF Suomen kehitysyhteistyö- ja suojeluhankkeissa on kehitetty petokorvausjärjestelmiä, joita voidaan soveltaa myös lumileopardin suojeluun. Lumileopardilla on paremmat mahdollisuudet selvitä ilmastonmuutoksesta aiheutuvista muutoksista, jos muut lajia uhkaavat tekijät saadaan vähenemään.

Tutkimuksessa löytyi alueita, joiden elinympäristöt todennäköisesti kestäisivät ilmastonmuutoksen vaikutukset ja pystyisivät tarjoamaan tulevaisuudessa elinympäristöjä lumileopardille. Lajin suojelu vaatii kuitenkin valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä, sillä monet tällaiset elinympäristöt sijaitsevat usean valtion alueella. Talvella 2012 toteutui WWF:n keskeinen tavoite, kun neljä Himalajan valtiota päätti yhdessä seitsemän miljoonan hehtaarin suojelualueen perustamisesta.

WWF Suomi työskentelee Itäisen Himalajan alueella sekä Nepalissa että Bhutanissa. Hankkeiden tavoitteena on uhanalaisten lajien, kuten lumileopardin suojelu, metsien ja vesistöjen suojelu, kestävien elinkeinojen kehittäminen paikallisille sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Linkki tutkimukseen: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320712001437

Lisätietoja:

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020.

Viestintäjohtaja Lee Poston, WWF, puh. +1 202 495 4536 ja +1 202 299 6442, [email protected]

Julkaistu 16.7.2012