Australia mukaan EU:n päästökauppaan

Australia ja EU aikovat yhdistää päästökauppajärjestelmänsä. Australian ja EU:n päästökauppojen yhdistelmä tulee olemaan ensimmäinen todellinen eri mantereita yhdistävä järjestelmä. Kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF kuitenkin pelkää, että Australian ilmastopolitiikka heikkenee EU:n halvempien päästöoikeuksien kautta. 

”Päästökauppojen yhdistäminen kertoo siitä, että olemme matkalla kohti globaalia päästökauppajärjestelmää. Yhdistäminen tulee kuitenkin samalla korostamaan EU:n päästökauppajärjestelmän suurinta ongelmaa, eli liian suurta päästöoikeuksien määrää markkinoilla. Yhdistetyssä järjestelmässä EU:n päästökaupan puutteet heikentävät myös Australian ilmastopolitiikkaa, koska Euroopasta siirtyy halpoja päästöoikeuksia Australiaan”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

Päästökauppajärjestelmien yhdistäminen alkaa vuonna 2015, jolloin australialaiset yhtiöt voivat alkaa ostaa päästöoikeuksia Euroopan markkinoilta. Eurooppalaiset yhtiöt joutuvat odottamaan vuoteen 2018 asti ostaakseen päästöjä Australian markkinoilta.

”EU:n päästökaupan ongelmat on korjattava ennen järjestelmien yhdistymistä. Konkreettinen tapa vahvistaa päästöoikeusmarkkinoita on tiukentaa EU:n vuoden 2020 päästövähennystavoitetta lähemmäs ilmastotieteen vaateita, eli 30 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Myös Suomen tulisi kiristää oma päästövähennystavoitteensa mitä pikimmin vähintään 30 prosenttiin”, sanoo Kangas.

Koska päästöoikeusmarkkinoilla on ylitarjontaa, on päästöoikeuksien hinta alhainen. Päästöoikeuksien myynnistä saatavia huutokauppatuloja käytetään päästöjen vähentämiseen tähtääviin hankkeisiin.

Päästöoikeuden hinnan ollessa alhaalla, on huutokauppatuloja käytettävissä niukasti. Suomessa huutokauppatuloja on jo suunniteltu käytettäväksi esimerkiksi biojalostamoinvestointien tukemiseen ja kehitysmaiden ilmastorahoitukseen. Jos päästökaupan huutokauppatulot ovat pienet, varat päästövähennyshankkeisiin on löydettävä valtion budjetista.

Lisätietoja:

WWF Suomi, Ilmastovastaava (MMT) Hanna-Liisa Kangas, p. 045 631 8353

Lisätietoa päästökauppajärjestelmien yhdistämisestä:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/631&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Julkaistu: 29.8.2012