Suomi ei saa tukea Itämeren lohen ylikalastuksen jatkumista

WWF Suomi vaatii, että EU:n kalastuskiintiö Itämeren lohelle tulee asettaa tieteellisten suositusten suuruiseksi. Asiaa käsitellään hallituksessa ja eduskunnassa lähiaikoina. Päättäjien olisi nyt tehtävä osansa, jotta vaarantuneen kalalajin tulevaisuus voidaan turvata.

EU:n komissio on alustavasti ehdottanut ensi vuoden kalastuskiintiöksi Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle noin 109 000 lohta. Määrä on kaksinkertainen tieteelliseen suositukseen verrattuna.

”Komission ehdottama kiintiö ei vastaa mitään tieteellistä suositusta, vaan perustuu komission vaihtoehtoiseen laskelmaan, jossa ei oteta huomioon kaikkea Itämerellä tapahtuvaa lohenkalastusta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan ehdotetun kiintiön toteutuminen aiheuttaa kaikella todennäköisyydellä sen, että todellinen kalastuskuolevuus nousee kestäväksi määriteltyä tasoa suuremmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti Itämeren heikot lohikannat ovat vaarassa”, sanoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Lohen tilannetta ei helpota, että EU on luopunut tavoitteestaan saattaa kalastus kestävälle tasolle viimeistään vuoteen 2015 mennessä. Kesäkuisessa kokouksessaan EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto linjasi, että kalastuksen tulee olla kaikkien kalakantojen osalta kestävällä tasolla vasta vuoteen 2020 mennessä.

”Uuden linjauksen mukaan ylikalastusta voisi siis jatkaa hyväksyttävästi vielä lähes 10 vuotta. Lohi on vaarantunut laji, ja varsinkaan uhanalaisten lajiemme kohdalla viivyttely ei ole mitenkään perusteltua.”

Ympäristöministeriö on esittänyt, että vuoden 2013 lohikiintiö tulee mitoittaa Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n tieteellisen neuvonannon mukaiseksi. WWF kannattaa ympäristöministeriön esitystä. ICES:n neuvonannon mukaisia kiintiöitä tukevat myös esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

”Maa- ja metsätalousministeriö on mahdollisesti jo sinetöinyt kantansa asiaan. Nyt Itämeren lohen tulevaisuus on hallituksen ja eduskunnan käsissä. Kalastuskiintiöt on nostettu EU:ssa toistuvasti tieteellisiä suosituksia huomattavasti suuremmiksi. Meillä on tietoa ja välineitä tilanteen korjaamiseen, ainoastaan tahtoa puuttuu”, Ovaska sanoo.

Suomenlahden kiintiöksi komissio on ehdottanut 15 400 lohta. ICES:n suosituksen mukaan Suomenlahden luonnonlohikantoihin kohdistuva pyynti tulisi minimoida. Suomenlahden kiintiötä ei ole kuitenkaan muutettu vuoden 2007 jälkeen, vaikka toteutunut saalis on jäänyt paljon kiintiön sallimaa määrää pienemmäksi. Suomenlahden lohisaaliista yli 80 prosenttia on suomalaisten kalastamaa.

”Suomenlahden luonnonlohia ei pelasteta pelkillä kiintiöillä, vaan siihen tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Ylisuuret kiintiöt eivät kuitenkaan helpota lohen tilannetta ja voivat vaikuttaa osaltaan lohen hintaan ja kysyntään”, toteaa Matti Ovaska.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi, 040 727 3149, [email protected]

Itämeren lohikiintiöt viime vuosina (kpl):

2010 2011 2012 2013

Suositus (ICES) 133 000 120 000 54 000 54 000

Toteutunut 294 000 250 000 122 500 109 000*

* Ehdotus

Julkaistu 26.9.2012