WWF paljasti laajan sinievätonnikalalla käydyn salakaupan

Ympäristöjärjestö WWF:n teettämän selvityksen mukaan Atlantin sinievätonnikalalla on käyty laajaa raportoimatonta kauppaa. Vuosina 2000–2010 Panaman kautta kulki miljoonia kiloja sinievätonnikalaa, josta ei tehty ilmoitusta Kansainväliselle Atlantin tonnikalojen suojelukomissiolle (ICCAT). Panaman lisäksi epäillyssä salakaupassa oli mukana useita Välimeren maita ja Japani. 

”Kyseessä on ensimmäinen tästä aiheesta tehty selvitys, ja se luultavasti paljastaa vain jäävuoren huipun. Saimme viimein todisteita tilanteesta, joka on ollut useiden vuosien ajan tiedossa jopa ICCAT:ssa”, sanoo WWF:n Välimeren kalastusohjelman päällikkö Sergi Tudela.

Virallisten kauppa- ja tullitietojen mukaan reilun kymmenen vuoden aikana Panaman kautta kulki jopa yli 14 miljoonaa kiloa jalostettua Atlantin sinievätonnikalaa. Määrä vastaa yli 18 miljoonaa kiloa elävää kalaa.

Sinievätonnikalaa vietiin Panamaan Välimeren maista, kuten Espanjasta, Italiasta, Marokosta, Tunisiasta ja Turkista. Panamasta puolestaan vietiin jalostettua tonnikalaa Japaniin yli 13 miljoonaa kiloa. Kaupan huippuvuodet olivat 2003 ja 2004, jolloin kauppaa käytiin 3–4 miljoonalla kilolla vuodessa. Pienemmässä mittavakaavassa kauppa jatkui vuoteen 2010 asti.

“Saatavilla olevien tietojen mukaan selvityksessä mainituista kuljetuksista yhtäkään ei raportoitu ICCAT:lle. Jos tämä tieto varmistuu, toiminta täyttäisi YK:n elinkeino- ja maatalousjärjestön (FAO) kriteerit laittomasta ja säännöstelemättömästä kalastuksesta, ja se luokiteltaisiin ympäristörikokseksi”, Tudela kertoo.

Kauppaa on saatettu käydä niin, että kala ei välttämättä edes ole fyysisesti käynyt Panamassa, vaan Panaman lipun alla seilaavat alukset sekä panamalaiset välikätenä toimineet yritykset ovat saattaneet olla välittäjiä tuottajamaiden ja Japanin markkinoiden välillä.

ICCAT:n mukaan sinievätonnikalan laiton kalastus oli huipussaan vuonna 2007, jolloin kalaa pyydettiin arviolta yli 60 miljoonaa kiloa eli yli kaksi kertaa enemmän kuin kiintiöt sallivat. Viime aikoina saaliiden arvioidaan pienentyneen huomattavasti, mutta todelliset saalismäärät herättävät yhä epäilyjä.

WWF vetoaa, että ICCAT, selvityksessä mainitut maat ja Euroopan unioni käynnistäisivät pikaisesti laajat tutkimukset asiasta.

Välimeren sinievätonnikalan kanta on äärimmäisen voimakkaasti ylikalastettu ja vaarassa kadota.

Englanninkielinen tiivistelmä selvityksestä on luettavissa täällä.

Lisätietoja:

Tiedottaja Chantal Menard, WWF:n Välimeri-ohjelma, +39 346 235 74 81, [email protected]

Tiedottaja Katja Nuorvala, WWF Suomi, 040 592 6532, [email protected]