Räjähdysmäisesti kasvaneet laittomat hakkuut uhkaavat amurintiikeriä Venäjällä

Kiinalaisen huonekalu- ja parkettiteollisuuden voimakas kasvu on lisännyt räjähdysmäisesti laittomia hakkuita Venäjän Kaukoidässä. Hakkuiden seurauksena uhanalaisen amurintiikerin elinympäristöt ovat uhattuina, selviää WWF:n tänään julkaisemasta raportista. Laittomasti hakattua puuta päätyy huonekalujen ja parkettien materiaalina Kiinan kautta myös Yhdysvaltain, Japanin sekä Euroopan markkinoille – jopa Suomeen. 

Yli kymmenen vuoden tutkimustiedon kokoava raportti osoittaa, että Venäjän metsäsektori on syvästi korruptoitunut, eikä valtio kykene toimeenpanemaan lainsäädäntöään. Tämän seurauksena rikolliset saavat hakata arvokkaita tammi-, saarni-, jalava- ja lehmusmetsiä ilman pelkoa rangaistuksista. Laittomat hakkuut uhkaavat voimakkaasti alueen amurintiikereitä ja tuhansien metsistä elävien paikallisyhteisöjen sekä alkuperäiskansojen elinkeinoja.

Myös Suomessa myydään Kiinassa sekä Venäjällä valmistettuja huonekaluja sekä parketteja. Euroopan uudesta laittoman puun tuontia EU:n alueelle ehkäisevästä FLEGT-lainsäädännöstä huolimatta on olemassa riski, että huonekalut, parketit tai muut puutuotteet saattavat sisältää laittomasti hakattua puuta.

”Kaikkien suomalaisten puutuotteita myyvien yritysten tulisi kertoa puutuotteidensa alkuperä selkeästi ja osoittaa näin myös kuluttajille olevansa vastuullisia. Kiinasta tai Venäjältä peräisin olevien tammesta, saarnista, jalavasta tai lehmuksesta tehtyjen tuotteiden kohdalla tulisi yritysten ja kuluttajien ehdottomasti ostaa vain FSC-sertifioituja tuotteita”, sanoo WWF Suomen metsäasiantuntija Maija Kaukonen.

FSC-sertifikaatti takaa, että puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Jos FSC-sertifioituja tuotteita ei ole saatavilla, tulisi yrityksillä olla tiukka tuotteen laillisuuden sekä alkuperäseurannan osoittava järjestelmä käytössään.

Olemattomien resurssien vuoksi Venäjän viranomaisilla ei ole mahdollisuutta puuttua laittomiin hakkuisiin, minkä seurauksena rikollinen toiminta on paisunut valtavaksi. Esimerkiksi Primorskin provinssissa vain 16 prosenttia lähes 700 ilmitulleesta laittomasta hakkuusta päätyi oikeudenkäyntiin vuonna 2011. Lisäksi raportti osoittaa, että vuosina 2004–2011 Venäjältä vietiin Kiinaan jopa 2–4-kertainen määrä mongoliantammea laillisiin hakkuumääriin verrattuna.

”Valtavaa ongelmaa ei ole mahdollista ratkaista ainoastaan Venäjän sisäisin toimin. Venäjän ja Kiinan tulee yhdessä tehostaa työtä laittomien hakkuiden lopettamiseksi. Lisäksi Yhdysvaltojen sekä EU:n tulee varmistaa laittoman puutavaran maahantuontia koskevan lainsäädännön huolellinen toimeenpano”, Kaukonen sanoo.

Tutkijoiden mukaan villinä elää enää noin 450 amurintiikeriä. Laittomat hakkuut tuhoavat sekä tiikereiden omaa elinympäristöä että hävittävät niiden tärkeimpien saaliseläinten ravintoa, kuten tammi- ja koreansembrametsien tuottamia tammenterhoja sekä pinjansiemeniä. Metsien yhä huvetessa ulottuu uhka myös Venäjän Kaukoidän suojelualueisiin.

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Maija Kaukonen, WWF Suomi, 0400 422 659

Illegal Logging in the Russian Far East: Global Demand and Taiga Destruction -raportti