Virolainen viljelijä Itämeren ympäristöystävällisin

Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä löytyi tänä vuonna Virosta. Juhan Särgavaa kiitetään innovatiivisista, monipuolisista ja kustannustehokkaista keinoista, joiden avulla hänen luomumaitotilallaan vähennetään ravinnevalumia. WWF:n Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto luovutetaan Särgavalle tänään Helsingissä.

WWF, Itämeren alueen viljelijöiden ympäristöfoorumi ja paikalliset viljelijäjärjestöt ovat etsineet jo neljättä kertaa alueen ympäristöystävällisintä viljelijää kilpailun avulla. Virolainen Juhan Särgava nousi voittajaksi yhdeksästä Itämeren rantavaltiosta valittujen kansallisten voittajien joukosta. Särgava ottaa tänään vastaan 10 000 euron palkinnon A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea -seminaarissa Helsingissä.

“Palkitsemiseni tuo kunniaa luomuviljelylle ja auttaa tuomaan esille sen etuja. Tällaiset kilpailut ja median huomio voivat inspiroida ja innostaa ihmisiä, jotka ovat vasta vain ajatelleet ryhtyvänsä luomuviljelijöiksi”, Särgava sanoo.

Juhan Särgava on ollut kotimaassaan pioneeri, joka perusti omavaraisen luomutilan jo vuonna 1992. Hän on tehnyt paljon työtä luonnonvarojen uudelleenkäyttämisen ja kierrättämisen eteen. Äskettäin Särgavan tilalle rakennettiin innovatiivinen vedenkierrätysjärjestelmä, joka käyttää tehokkaalla tavalla uudelleen lämpöä ja vettä. Hän myös käyttää maidontuotannon sivutuotteita peltojen kasteluun ja karjan ruokkimiseen tehostaakseen ravinteiden käyttöä.

Särgavan maitotila tuottaa useita korkealaatuisia luomutuotteita, kuten rahkaa, kermaa, juustoa ja jogurttia. Hänen periaatteenaan on olla omavarainen ja tuottaa terveellisiä tuotteita huomioiden samalla vaikutukset ympäristöön. Särgava myös jakaa kokemuksiaan toisille, ja hänen tilallaan käy useita vierailijaryhmiä.

”On tärkeää kehittää ja lisätä myönteisiä asenteita ympäristöystävällistä ja luonnonmukaista tuotantoa kohtaan. Luomuviljelyä esittelevät kuvat ja kirjat ovat toki mukavia, mutta vakuuttavinta on nähdä, miten luomuviljely toimii käytännössä”, Särgava pohtii.

Suomea kilpailussa edustivat Peppi ja Marko Laine. Laineiden Halikossa sijaitsevalla tilalla on käytössä monipuolinen viljelykierto, talviaikainen kasvipeitteisyys sekä typen tehostettu hyödyntäminen, jotka kaikki osaltaan vähentävät ravinteiden huuhtoutumista pelloilta vesistöihin. Lisäksi tilalle on viime vuosina perustettu erilaisia suojavyöhyke-, monimuotoisuus- ja luonnonhoitoalueita.

Viljelijät ovat osa ratkaisua

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa parhaista käytännöistä Itämeri-ystävällisemmässä viljelyssä ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat edelläkävijöitä innovatiivisten, varsinkin ravinnevalumia pienentävien menetelmien käytössä. Kilpailun avulla halutaan innostaa viljelijöitä siirtymään Itämeren kannalta suotuisampiin viljelymenetelmiin ja ottamaan käyttöön maatalouden ympäristönsuojelua edistäviä toimia.

“Viljelijät ovat osa ratkaisua ja parhaita henkilöitä opettamaan toinen toisilleen uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan muuttaa Itämeren tulevaisuutta”, toteaa suojeluasiantuntija Liisa Rohweder WWF Suomesta.

Itämeri on edelleen yksi maailman saastuneimmista ja herkimmistä merialueista. Rehevöityminen on Itämeren suurin uhka, ja maatalouden ravinnevalumat ovat sen merkittävin aiheuttaja.

“Viljelijöitä usein syytetään Itämeren ongelmista. Tämän palkinnon kautta voimme lisätä tietoisuutta niistä monista hyvistä ympäristöystävällisempään viljelyyn tähtäävistä toimista, joita on käytössä ympäri Itämerta”, Erkkilä kertoo.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, 050 522 4540, elina.erkkila@wwf.fi

Tiedottaja Mariliis Tago, Estonian Fund for Nature, +372 5623 1633, mariliis@elfond.ee

Ohjelmapäällikkö Ottilia Thoreson, WWF:n kansainvälinen Itämeri-ohjelma, +46 73 27 45 867, ottilia.thoreson@wwf.se

Kansainvälisen tuomariston perustelut:

“The international jury presented Juhan Särgava with the Award for his success in demonstrating how a large scale organic farm can use innovative, diverse and cost effective methods to reduce nutrient runoff while producing high quality organic dairy products. Mr. Särgava has furthermore gone the extra mile on his farm by minimising the use of natural resources and energy by using an innovative water recycling system. He has been a pioneer in the field of organic farming in Estonia since the early 90’s and proven to be an exemplary ambassador for eco-friendly farming. The jury is delighted to acknowledge Juhan Särgava with this award and hope his positive example may now provide inspiration for other farmers across the Baltic Sea region.”

Sinua saattaa kiinnostaa