Nepaliin 20 000 uutta bio­kaa­su­lai­tos­ta ehkäisemään il­mas­ton­muu­tos­ta ja metsäkatoa

Etelä-Nepaliin WWF Suomen kehitysyhteistyön hankealueelle rakennetaan 20 000 uutta biokaasulaitosta muutaman seuraavan vuoden kuluessa. Valmistuttuaan laitokset säästävät vuosittain yhteensä 90 000 tonnia polttopuuta. Ympäristöystävälliset biokaasulaitokset hillitsevät ilmastonmuutosta ja ehkäisevät metsäkatoa. Lisäksi ne parantavat paikallisten ihmisten terveyttä, turvallisuutta, elämänlaatua ja koulutusmahdollisuuksia.

Kestämätön polttopuun käyttö on yksi suurimmista metsäkadon syistä Nepalissa. Tällä hetkellä Etelä-Nepalin Terai Arcin seitsemästä miljoonasta asukkaasta suurin osa käyttää metsistä hakattua polttopuuta ruuanvalmistukseen. Metsäkato on puolestaan merkittävä uhka tiheään asutun alueen hauraalle ekosysteemille ja monimuotoiselle luonnolle. Biokaasun käytön avulla paikallisten yhteisöjen riippuvuus metsistä polttopuun lähteenä vähenee.

Biokaasulaitoksissa karjan lannasta muodostuu metaanikaasua, jota käytetään biokaasulieden polttoaineena ruoanlaitossa. Ympäristöystävälliset liedet parantavat terveyttä, sillä niiden käyttäjät eivät altistu avotulen savulle. Lapsille tarjoutuu mahdollisuus myös koulunkäyntiin, kun aikaa ei kulu polttopuiden keräämiseen.

”Koska biokaasuyksikön yhteyteen rakennetaan myös käymälä, kylien hygienia ja naisten sekä tyttöjen turvallisuus paranee. Heidän ei tarvitse enää käydä tarpeillaan metsässä, jossa he voivat joutua väkivallan uhreiksi tai eläinten hyökkäysten kohteeksi”, sanoo WWF Suomen metsäasiantuntija Linda Rosengren.

Yksi biokaasulaitos voi säästää lähes 4,5 tonnia polttopuuta ja vähentää päästöjä 4,06 tonnia hiilidioksidia vuosittain. Biokaasulaitoksen avulla säästetyt hiilidioksidipäästöt muutetaan päästökompensaatioiden kautta rahaksi ja rahat ohjataan takaisin paikallisille yhteisöille.

WWF Suomi on ollut mukana rahoittamassa biokaasulaitoksia Nepaliin. Projektin ensimmäisessä, vuonna 2011 päättyneessä vaiheessa laitoksia rakennettiin 7 500 talouteen. Päästökompensaatiot tuottivat yli 700 000 euroa, jotka ohjattiin uusien biokaasulaitosten rakentamiseksi. Uudet biokaasuyksiköt rakennetaan vuoteen 2020 mennessä.

WWF Suomen kenttähankkeet Nepalissa toteutetaan Suomen ulkoministeriön tuella.

Lisätiedot:

Metsäasiantuntija Linda Rosengren, WWF Suomi, 050 570 9102

Lisää tietoa:

WWF Suomen kehitysyhteystyöhankkeet Nepalissa