WWF iloitsee TEM:n uusiutuvan energian työryhmästä

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään nimittänyt työryhmän uusiutuvan energian pientuotannon edistämiseksi. WWF on iloinen työryhmän nimittämisestä, sillä uusiutuvan energian pientuotannon edistäminen on ollut tähän asti puutteellista. 

“On tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriö lähtee pohtimaan uusiutuvan energian pientuotannon esteitä ja ratkaisuja. Nyt on hyvä tilaisuus ottaa oppia sekä onnistumisista että epäonnistumisista muualta maailmalta”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa Kaliforniassa aurinkoenergian tuotanto on kasvanut huomattavasti tukijärjestelmien avulla.

”Saksassa on onnistuttu luomaan nopeasti aurinkoenergiamarkkinat. Saksan malli ei kuitenkaan ole ollut täydellinen, sillä tukitaso ei ole laskenut kustannusten mukana. Suomessa aurinkoenergian tuki kannattaa sitoa sen kustannustasoon, jolloin tuki on kustannustehokas”, sanoo uusiutuvien energiamuotojen tukijärjestelmistä tohtoriksi väitellyt WWF:n ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

Aurinkoenergia on edennyt Suomessa muuta maailmaa hitaammin, vaikka täällä tehdään huippuluokan aurinkoenergiatutkimusta.

”Keksinnöillä ei ole merkitystä, eivätkä ne pääse maailmanmarkkinoille ilman kotimaan kysyntää. Kysyntä luodaan politiikan avulla, ja olisikin tärkeää, että TEM:n uusi työryhmä antaisi hallitukselle pikaisesti selvityksen siitä, millainen aurinkoenergian tukijärjestelmä Suomeen sopii. Tukijärjestelmän tulisi olla eduskuntakäsittelyssä vuoden 2014 loppuun mennessä”, Liisa Rohweder sanoo.

Energiateollisuus ry:n energia-asennekyselyn mukaan aurinkoenergia on suomalaisten ykkössuosikki tulevaisuuden energianlähteeksi. Jopa 91 prosenttia suomalaisista haluaa lisää aurinkoenergiaa. Kotitalouksien aurinkoenergia on kuitenkin Suomessa tukijärjestelmien ulkopuolella.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, 040 840 7461

TEM:n uusiutuvan energian pientuotannon edistämisen virkamiestyöryhmä:http://www.tem.fi/energia/tiedotteet_energia?89519_m=113018

WWF kampanjoi nuorten kanssa tuuli- ja aurinkoenergian edistämiseksi: http://www.wwf.fi/naytavoimasi/

Energiateollisuus ry:n energia-asennekysely: http://energia.fi/julkaisut/suomalaisten-energia-asenteet-2012