WWF: Porin Jakkuvärkin tuulivoimakaava hylättävä merikotkan pesäpuun kaadon takia

Suunnitteilla olevan Jakkuvärkin tuulipuistoalueen reunalla Porissa kaadettiin marraskuun lopulla merikotkan pesäpuu. Rauhoitetun pesäpuun kaatamisesta on tehty poliisille tutkintapyyntö. WWF vaatii, että Jakkuvärkin tuulivoimaosayleiskaava hylätään tai kaavahanke laitetaan viideksi vuodeksi jäihin jotta nähdään, asettuuko merikotka uudelleen pesimään kaava-alueelle tai sen lähistölle. 

”Tuulivoimaosayleiskaavan hylkäämistä tai jäädyttämistä voi perustella sillä, että pesäpuun kaadon takia kaavan käsittelyn edellytyksenä olevia tietoja uhanalaisen lajin esiintymästä ei ole tällä hetkellä saatavissa. Joka tapauksessa tämä tuulipuiston alue tiedetään merikotkan reviirin ydinalueeksi”, sanoo erikoissuunnittelija Jouko Högmander WWF Suomen merikotkatyöryhmästä.

Merikotkan pesäpuu on lain nojalla rauhoitettu ja sen kaataminen on rikos. Vielä vakavammaksi asian tekee, jos puu on kaadettu tarkoituksella tuulipuiston rakentamisesta koituvan taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi.

”Merikotkan pesäpuun kaataminen suunnitteilla olevan tuulipuiston reunalla on vaarallinen ennakkotapaus. Olisi täysin väärä signaali, jos kaataminen vapauttaisi tuulipuiston suunnittelijat ottamasta huomioon alueella olevaa merikotkan reviiriä. Pesäpuita kaatamalla voitaisiin yrittää häätää merikotka pois muidenkin kaavailtujen tuulipuistojen alueilta”, sanoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF Suomesta.

Pesäpuun kaadon jälkeen 11.12. metsätyökoneet olivat töissä samalla paikalla, ja pesän lähialueen kaikki isot puut kaadettiin. Tämä varmistaa sen, että merikotka ei voi asettua ainakaan tähän kohtaan uudelleen pesimään. WWF:llä ei ole tietoa hakkuun suorittajasta.

WWF on tehnyt pitkään työtä sen varmistamiseksi, että tuulivoiman suunnittelijoilla olisi käytettävissään tiedot merikotkien pesien sijainnista ja merikotkan kannalta tärkeistä suojaetäisyyksistä. Näiden tietojen avulla tuulivoiman haitat merikotkalle voitaisiin minimoida. WWF on myös julkaissut ohjeen, jonka mukaan merikotkan pesien ympärille tulisi jättää kahden kilometrin suojavyöhyke.

Jakkuvärkin alueen pesässä syntyi kesällä kaksi merikotkan poikasta, joista toinen varustettiin satelliittilähettimellä juuri sen vuoksi, että tutkijat saisivat tietoa siitä, miten merikotkan lentopoikaset liikkuvat pesän lähistöllä.

WWF:n mielestä tuulivoima on hyvin tärkeä tulevaisuuden energiavaihtoehto. Sen rakentaminen ei kuitenkaan saa vaarantaa merkittäviä luonnonarvoja eikä aiheuttaa riskejä uhanalaisille lajeille. Tuulivoimaloiden aiheuttamista suurten petolintujen kuolemista on paljon esimerkkejä ulkomailta. Suomen linnuista merikotka on se, joka saattaa kärsiä eniten huonosti suunnitelluista tuulivoimaloista. Suomessakin on löytynyt muutama kuollut merikotka tuulivoimalan läheltä.

Uljas merikotka on maamme suurin petolintu. WWF pelasti sen Suomessa menestyksellisesti sukupuuton partaalta 1970-luvulla. Vuonna 2013 kuoriutui 420 poikasta.

Lisätiedot:

Erikoissuunnittelija Jouko Högmander, WWF Suomen merikotkatyöryhmä, puh. +358 400 826 440, jouko.hogmander (at) metsa.fi
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi, puh. +358 400 168939, [email protected]

Merikotka ja tuulivoima –ohje: http://wwf.fi/mediabank/2316.pdf