WWF pyytää EU-parlamenttiehdokkaita sitoutumaan ympäristönsuojeluun

Ympäristöjärjestö WWF pyytää EU-parlamenttivaalien ehdokkaita koko EU:n alueella sitoutumaan yhdeksään ympäristön kannalta tärkeään tavoitteeseen. Perjantaihin 11.4. mennessä jo liki 30 suomalaista ehdokasta oli ilmoittanut sitoutuvansa edistämään kaikkia tai osaa WWF:n tavoitteista. Tavoitteet ulottuvat ilmastonmuutoksen hillinnästä laittoman salametsästyksen ja puukaupan pysäyttämiseen sekä kalakantojen suojeluun.

WWF:llä on EU:n alueella 22 toimistoa ja noin miljoona tukijaa. Järjestö on julkistanut kaikissa jäsenmaissa EU-vaaliehdokkaille ja äänestäjille suunnatun sitoumuksen. WWF haluaa auttaa äänestäjiä selvittämään ehdokkaiden näkemykset ympäristöasioista ja valitsemaan sopivan ehdokkaan tulevissa EU-vaaleissa.

Tavoitteena on, että EU säilyy jatkossakin edelläkävijänä ympäristönsuojelussa ja käyttää resurssejaan entistä tehokkaammin luodakseen alueensa asukkaille kestävän talouden.

”EU voi luotsata meidät uudelle aikakaudelle, jossa tuotamme ja kulutamme luonnonvaroja yhden planeetan sallimissa rajoissa. Vain näin turvaamme luonnonvaramme, taloudellisen vakauden ja työpaikat. Uudet EU-parlamentaarikot voivat päätöksillään mahdollistaa vihreään talouteen siirtymisen”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Uuden selvityksen mukaan 95 prosenttia EU-maiden kansalaisista pitää ympäristönsuojelua tärkeänä.

“Äänestäjät haluavat parlamentaarikkoja, jotka osaavat kuunnella heidän huoliaan ja ajaa heidän etujaan. Ympäristönsuojelu on pitkään ollut Euroopan parlamentin intresseissä siksi, että se on aihe joka yhdistää äänestäjät Euroopan Unionissa. WWF on sitoutunut työskentelemään uuden parlamentin kanssa varmistaakseen, että vahva tuki ympäristölle jatkuu”, sanoo Liisa Rohweder.

EU-ehdokkaat voivat allekirjoittaa WWF:n ympäristösitoumuksen osoitteessa ep2014.wwf.eu 25. toukokuuta saakka. Äänestäjät voivat puolestaan kehottaa puolueita kiinnittämään ympäristöasioihin huomiota ja jakaa sitoumusta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

WWF Suomi lähetti tiistaina 8.4. tiedon mahdollisuudesta ilmoittaa sitoumuksensa ympäristönsuojeluun kaikille niille Suomen EU-vaaliehdokkaille, joiden yhteystiedot on saatu puoluetoimistoista. Jotkin puoluetoimistot ovat myös välittäneet sitoumuksen ehdokkailleen.

WWF:n tavoitteet EU-vaaleissa ovat linjassa EU-kansalaisten näkemysten kanssa (Eurobarometri 2011):

Ilmastonmuutoksen torjunta – 90 % EU-kansalaisista haluaa hallitustensa lisäävän uusiutuvan energian käyttöä vuoteen 2030 mennessä.

-Siirtyminen resurssitehokkaaseen talouteen – 83 % EU-kansalaisista on sitä mieltä, että resurssitehokkuus voi antaa lisäpotkua taloudelliselle kasvulle EU:ssa.

-Alkuperäisen luonnon häviämisen pysäyttäminen – 92 % EU-kansalaisista pelkää luonnon tuhoutumisen vaikutuksia.

– Innostaminen kestävämpään ja terveempään kulutukseen – 87 % EU-kansalaisista haluaa, että käytämme luonnonvarojamme tehokkaammin.

– Vesistöjen puhtauden ja terveellisyyden turvaaminen – 73 % EU-kansalaisista ajattelee, että EU:n tulisi tehdä enemmän Euroopan vesiongelmien voittamiseksi.

– Ympäristönsuojelu ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi maailmanlaajuisesti – 95 % EU-kansalaisista pitää ympäristönsuojelua tärkeänä.

– Kestävän maataloustuotannon turvaaminen – 93 % EU-kansalaisista haluaa, että esimerkiksi maatalous- ja kalastuselinkeinojen tuissa on otettava ympäristönäkökohdat huomioon.

– Kalakantojen elinvoimaisuuden turvaaminen – 88 % EU-kansalaisista haluaa, että EU:n alueella tarjolla oleva kala on peräisin kestävistä, ei ylikalastetuista kalakannoista.

– Laittoman salametsästyksen ja puukaupan pysäyttäminen – 93 % EU-kansalaisista pitää tärkeänä, että EU:n alueella myytävät tuotteet on kasvatettu ja myyty lakeja noudattaen.

Tue WWF:n sitoumusta: ep2014.wwf.eu

Eurobarometri, kesäkuu 2011: http://ec.europa.eu/environment/pdf/EB_summary_EB752.pdf

Lisätiedot:
Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi, puh. 040 8407461, [email protected]