WWF: Kalastusministerit söivät sanansa – ylikalastus jatkuu Itämerellä

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päätti eilen Luxemburgissa vuoden 2015 kalastuskiintiöistä Itämerellä. Juuri uudistetun Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan keskeinen tavoite on lopettaa ylikalastus vuoteen 2015 mennessä. Ministerit söivät kuitenkin sanansa ja päätyivät jälleen nostamaan turskan ja lohen kalastuskiintiöt tutkijoiden tieteellisiä suosituksia suuremmiksi. 

Suomenlahden lohikiintiö pidettiin edellisvuoden tasolla, vaikka tutkijat suosittelivat leikkaamaan kiintiötä. Ympäristöjärjestö WWF pitää ministereiden päätöstä vastuuttomana.

”Kiintiöpäätös mahdollistaa lohenkalastuksen lisäämisen Suomenlahdella. Tämä voi vaarantaa Suomenlahden heikkojen alkuperäiskantojen elpymisen ja toisaalta vaikeuttaa lohikantojen palauttamisen sellaisiin jokiin, joista alkuperäinen lohikanta on tuhoutunut”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiön osalta otettiin askel oikeaan suuntaan, kun kiintiötä pienennettiin edellisvuodesta. WWF:n mukaan päätös ei kuitenkaan ota riittävästi huomioon lohenkalastukseen liittyviä epävarmuustekijöitä, kuten laitonta kalastusta.

”Tällä kiintiöpäätöksellä ei ratkaista Itämeren heikkojen lohikantojen ongelmia, eikä ole todennäköistä, että laitonta kalastusta saataisiin kokonaan kuriin. Lisäksi Itämeren lohenkalastuksen perusongelma on merellä tapahtuva sekakantakalastus, jossa kalastus kohdistuu sekä heikkoihin että vahvoihin lohikantoihin”, Ovaska toteaa.

Itäinen turskakanta ei elvykään

Turska on Itämeren tärkeimpiä kalalajeja niin Itämeren ekosysteemin kannalta kuin kaupallisestikin. Itämeren läntisten turskakantojen tilanne on ollut epävakaa 1990-luvun loppupuolelta lähtien, kun taas itäisen kannan on uskottu elpyvän hiljalleen 2000-luvun alun voimakkaasta ylikalastuksesta. Uusimmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet itäisen turskakannan olevan todella huolestuttavassa tilassa.

”Itäisen turskakannan tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta. Oikea ratkaisu olisi ollut edetä varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja leikata turskakiintiöitä tutkijoiden suositusten mukaisesti”, WWF:n Ovaska sanoo.

Lisätietoja:
Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi, p. 040 727 3149, matti.ovaska@wwf.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 13.10.2014