WWF: Soidensuojelun täydennysohjelmaa on jatkettava alkuperäisen suunnitelman mukaan

Ympäristöjärjestö WWF kannustaa hallitusta jatkamaan soidensuojelun täydennysohjelmaa alkuperäisen suunnitelman mukaan ja saattamaan se mahdollisimman pikaisesti maanomistajakuulemiseen. Tämä on paitsi voimassa olevan hallitusohjelman mukaista, myös kustannustehokkainta. 

Hallitusohjelmassa on sitouduttu luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen ja soidensuojelun täydennysohjelman tekoon. Ohjelman laatiminen on edennyt ympäristöministeriön työryhmässä linjausten mukaan.

Hyvässä hengessä valmistellun työn loppumetreillä ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen otti kuitenkin aikalisän tutkiakseen ohjelman toteuttamista pelkästään vapaaehtoisuuden pohjalta.

”Asiantuntijat ovat seuloneet kartoitetuista kohteista noin 100 000 hehtaaria luonnoltaan arvokkaimpia soita. Näiden suojelu on valtiolle myös kustannustehokkainta”, tähdentää WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

”Vapaaehtoisuuden kautta suojelluksi tulisi luontoarvoiltaan vähäisempiä soita ja tavoitellun luonnonsuojeluhyödyn saamiseksi suojeltavan pinta-alan pitäisi siksi olla huomattavasti suurempi. Tämä tulee valtiolle kalliimmaksi”, Luukkonen sanoo.

”Suurta vastakkainasettelua ei valmistelussa toistaiseksi ole ilmennyt ja toivottavaa olisi, ettei sitä enempää nosteta pitkittämällä päätöksentekoa. Nyt on ensiarvoisen tärkeää kuulla juuri niitä maanomistajia, joita tämä asia koskee. Heihin ollaankin oltu yhteydessä asian tiimoilta ja he odottavat päätöstä ohjelman jatkamisesta”, Luukkonen painottaa.

Ympäristöministeriö kertoo verkkosivuillaan, että ehdotukset suojeltavista suoalueista tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. Soidensuojeluprosessin avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta keskeisin vaihe eli maaomistajien kuulemiskierros oli marraskuussa alkamassa, kun ministeri Grahn-Laasonen otti aikalisän.

”Päätöksenteon nopeus vaikuttaa siihen, miten hyväksyttävänä kansalaiset kokevat päätöksenteon. Viivästyminen aiheuttaa epävarmuutta kaikille osapuolille”, sanoo WWF Suomen metsäasiantuntija Annukka Valkeapää, joka väitteli viime viikolla kansalaisten näkemyksistä metsiä koskevasta päätöksenteosta.

Maanomistajien lisäksi ohjelman viivästyminen aiheuttaa epäselvyyttä alueellisessa päätöksenteossa. Maakuntakaavoissa on varauduttu ohjelmaan ja yhtenäinen valtakunnallinen ohjelma auttaa maakunnallista suunnittelua tasapainoisesti eri osissa maata.

Suomen suoluontotyypeistä yli puolet on uhanalaisia lähinnä metsätalouskäytön ja turpeennoston vuoksi.

”Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on kansalaisten mielestä tärkein asia, mihin metsiä koskevassa päätöksenteossa tulisi keskittyä. Oletettavasti tärkein tavoite on sama myös soiden osalta”, Valkeapää toteaa.