Kysely: Vain kolme puoluetta suojelisi Suomen viimeiset kosket

Kollajan tekoallashanke on nostanut keskusteluun koskiensuojelulain avaamisen. Puolueista ainoastaan SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät ovat sitoutuneet säilyttämään lain ja näin ollen suojelemaan Suomen viimeiset vapaana virtaavat kosket vesivoimarakentamiselta. Kokoomus avaisi lain, kun taas muut puolueet empivät kantaansa. Tiedot käyvät ilmi WWF:n tekemästä kyselystä.

Suomen kosket valjastettiin pääosin sotien jälkeen vesivoiman tuotantoon. Valtavia metsä- ja suoalueita hukutettiin tekoaltaiden alle, ja 1970-luvulle tultaessa suurten jokien monimuotoisuus oli tuhottu. Virtavesiluonnon rippeiden turvaksi säädettiin vuonna 1987 koskiensuojelulaki, jonka purkamiseen on nyt ilmennyt halukkuutta.

”Tarve viimeisten koskiemme suojeluun ei ole vähentynyt. Päinvastoin, esimerkiksi monen virtavesistä riippuvaisen kalalajin uhanalaisuusstatus on edelleen heikentynyt. Siksi ehdotukset koskiensuojelulain avaamisesta ovat pöyristyttäviä”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

”Vesivoiman lisärakentamisella ei nykypäivänä ole enää vastaavia elinkeino- tai talouspoliittisia perusteita kuin 70 vuotta sitten. Lisäksi se veisi pohjan nousevien ja kestävämpien elinkeinojen, kuten kalastusmatkailun, kehittämiseltä”, Ovaska sanoo.

WWF kysyi puolueilta tukevatko ne koskiensuojelulain säilyttämistä nykymuodossaan. Ainoastaan SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät vastasivat selkeästi kyllä.

”On hienoa, että näissä puolueissa ymmärretään vapaana virtaavien jokien ja kuohuvien koskien merkitys luonnolle ja ihmisille. Virtavesiin liittyvät kysymykset eivät myöskään ole paikallisia, sillä ne koskevat jokien laajojen vaikutusalueiden myötä käytännössä kaikkia maamme asukkaita”, Ovaska sanoo.

Puolueista Kokoomus ilmoitti WWF:n kyselyssä, ettei se sitoudu koskiensuojelulain säilyttämiseen. Kokoomuksen linjan mukaan vesivoimalla voidaan tuottaa päästötöntä energiaa.

”Tulee muistaa, että vaikka vesi on uusiutuvaa, niin tuhotut ekosysteemit ja niistä riippuvaiset eliöt eivät ole. Lisäksi vesivoiman päästöttömyyskin on kyseenalaista, sillä tekoaltaat voivat tuottaa huomattavia metaanipäästöjä”, Ovaska sanoo.

Keskusta, RKP, Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit eivät ottaneet kyselyssä selkeää kantaa koskiensuojelulain tulevaisuuteen.

”Puolueiden sisältä löytyy kuitenkin näkemyseroja. Maakuntalehdissä on uutisoitu, että puoluerajat ylittävän kannanoton koskiensuojelun puolesta on allekirjoittanut jo 31 ehdokasta”, Ovaska sanoo.

Kansalaiset kannattavat virtavesien suojelua

Koskiensuojelulain avaaminen on kulminoitunut keskusteluun Kollajan tekoaltaasta. Kyseessä on Pohjolan Voiman Pudasjärvelle kaavailema nykylainsäädännön vastainen hanke, jolla olisi valtavat ympäristövaikutukset.

”Koskiensuojelulain avaaminen Kollajan takia olisi katastrofi. Pian muitakin yrityksiä olisi jonoksi asti hakemassa lupaa uusille vesivoimahankkeille”, Ovaska sanoo.

Viime aikoina on käynyt kuitenkin ilmi, ettei Kollajalla ole kansan tukea. Alkuvuodesta neljän paikallislehden nettisivuilla kysyttiin kansalaisten kantaa hankkeeseen. Ääniä annettiin yli 60 000 kappaletta ja tulos oli selvä: tekoaltaan rakentamista vastusti yhteensä 62 prosenttia vastanneista.

WWF:n viime vuonna tilaaman puolueettoman markkinatutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset. Vastanneista ainoastaan 12 prosenttia koki, ettei vapaiden virtavesien suojelulle ole tarvetta.

”Teimme vertailun puolueiden virallisista kannoista avustamaan kansalaisia heidän äänestyspäätöksessään. Nyt on aika valita moderneja johtajia, jotka ymmärtävät suomalaisten hyvinvoinnin kumpuavan puhtaasta ja turmelemattomasta luonnosta”, WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen sanoo.

”On suuri sääli, että kaikkien voimavaroja joudutaan yhä suuntaamaan taisteluun koskiensuojelulaista. Se vie huomion myös siltä, että virtavesiä tulisi lisärakentamisen sijaan ennallistaa: purkaa turhia patoja ja rakentaa vihdoin kalatiet, joita on odotettu yli puoli vuosisataa”, Vilhunen sanoo.

Lisätietoa:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, 040 727 3149, [email protected]
Ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen, 040 550 3854, [email protected]

Puolueiden viralliset vastaukset on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta wwf.fi/mediabank/7223.pdf
Viime vuonna tilaamamme markkinatutkimuksen tuloksiin pääsee tutustumaan osoitteessa wwf.fi/Valtaosa-suomalaisista-haluaa-suojella-vapaana-virtaavat-vedet-1981.a