Vallisaaressa talkoillaan – hyötyjiä suuri yleisö ja kymmenet uhanalaiset lajit

WWF, Metsähallituksen luontopalvelut ja Puolustusvoimat järjestävät kuluvan viikonlopun aikana Helsingin edustalla sijaitsevassa Vallisaaressa talkooleirin. Talkooleirillä raivataan umpeenkasvaneita kulttuurimaisemia, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä kymmenille uhanalaisille lajeille.

Suomenlinnan kupeessa sijaitseva Vallisaari on kansainvälisesti arvokas linnoitus- ja luontokohde. Saarella on ollut näihin päiviin asti Puolustusvoimien toimintaa ja se on yhä suljettu yleisöltä. Metsähallituksen luontopalvelut, jonka hoitoon ja hallintaan saari siirtyy, pyrkii luotsaamaan saaren siviiliaikaan ensi vuoden toukokuuhun mennessä.

”Pitkään rehottaneen kasvillisuuden alta kaivetaan parhaillaan esiin oikeaa aarretta. Vuosisatoja kestäneen sotilaskäytön aikaiset rakenteet ja rakennukset tekevät saaresta kulttuurihistoriallisesti arvokkaan. Myös saaren luonto on uskomattoman monimuotoinen”, sanoo Metsähallituksen luontopalveluiden erikoissuunnittelija ja Vallisaaren kehittämishankkeen vetäjä Minttu Perttula.

Vallisaaren lajikirjo on valtava. Saarella viihtyvät satojen perhoslajien lisäksi muun muassa lepakot ja harvinaiset kasvit. Ihmisen toiminnan myötä syntyneet lajeille tärkeät elinympäristöt – rehevät lehdot, kalliomänniköt ja linnoitusniityt – kaipaavat kuitenkin kunnostusta.

”Saaren luonto ja kulttuuri hyötyvät talkoista suuresti. Hoito ehkäisee niin sanottujen kulttuurimaisemien umpeenkasvua, joka on arvokkaiden rakennusten ja rakenteiden rappeutumisen ohella Vallisaaren suurin uhka”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Vallisaaressa talkoillaan WWF:n toimesta nyt neljättä kertaa. Talkootöitä tehdään matkailun kannalta vetovoimaisilla alueilla, ja suuri osa saaresta tullaan jättämään luonnontilaan.

”Suuri yleisö pääsee vuoden kuluttua tutustumaan ainutlaatuiseen luontokohteeseen, kun Metsähallituksen luontopalvelut avaa saaren kaikelle kansalle. Paikan erityisyydestä kertoo esimerkiksi se, että valokuvaaja Meeri Koutaniemi valitsi WWF:n vuoden 2014 luontokirjaksi Jarmo Niemisen kirjoittaman teoksen Aarresaaret, joka on varsinainen ylistys Vallisaarelle”, Ovaska sanoo.

Lisätietoja:

Minttu Perttula, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut, [email protected], 040 768 3644
Matti Ovaska, suojeluasiantuntija, WWF Suomi, [email protected], 040 727 3149