Satujen saarella raivataan tilaa uhanalaisille lajeille

Saaristomeren kansallispuistossa sijaitsevan Jurmon arvokkaat perinnemaisemat tarjoavat elinympäristön useille uhanalaisille lajeille. WWF:n ja Metsähallituksen luontopalvelujen järjestämän talkooleirin tavoitteena on suojella lajeja estämällä saaren perinnemaisemia uhkaava umpeenkasvu.

Jurmon laajoilla kanervanummilla, niityillä ja simpukkasorakedoilla viihtyvät lukuisat harvinaiset merilinnut sekä uhanalaiset kasvi- ja hyönteislajit.

”Peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää perinneympäristöissä, jotka ovat syntyneet vanhan maatalouden maankäyttötapojen seurauksena. Jurmossa erityisesti kalkkivaikutteiset simpukkasorakedot ovat lajistoltaan äärimmäisen arvokkaita. Avoimemmista maisemista hyötyy muun muassa erittäin uhanalainen kesäketokatkero”, Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelija Esko Tainio sanoo.

Jurmo on lähes puuton, karunkaunis moreenisaari ja koko Suomen halki kulkevan Salpausselän viimeinen maanpäällinen jatke. Lukuisia tarinoita inspiroineella saarella on asunut perimätiedon mukaan myös merirosvoja. Sittemmin saarella on järjestetty talkoita useana vuotena.

”Jurmon talkoissa kulminoituu vuosien luonnonsuojelutyö. Nykyään tiedämme, missä arvokkaimmat luontokohteet sijaitsevat, joten voimme auttaa nimenomaan uhanalaisimpia lajeja ja luontotyyppejä”, Tainio sanoo.

Viikon kestävälle leirille osallistuu viitisentoista talkoolaista. Leiriläisten työtehtäviin kuuluu ennen kaikkea katajan raivaamista arvokkaamman kasviston tieltä.

”Käsityö on avainasemassa säilytettäessä arvokasta ja monipuolista lajistoa. Talkoissa pystymme tekemään tehokkaasti ja laadukkaasti tarkkuutta vaativaa työtä”, WWF:n kenttäkoordinaattori Teemu Niinimäki sanoo.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea.

”Talkoolaiset pääsevät tekemään konkreettista luonnonsuojelutyötä. Kovan työn lisäksi leireillä on tarjolla mukavaa seuraa ja upeita maisemia”, Niinimäki sanoo.

Jurmossa järjestettävä talkooleiri päättyy lauantaina 13. kesäkuuta. Talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta.

Lisätiedot:

Esko Tainio, suunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut, 040 538 1637
Teemu Niinimäki, kenttäkoordinaattori, WWF, 050 524 3206

Luonnonhoito-LIFE-hanke
Jurmon talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

WWF
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi.
WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

LHLife