UPM:n paperit saavat hyvät arvosanat WWF:n Check Your Paper -työkalussa

WWF:n Check Your Paper (CYP) -työkalu on paperi- ja sellutuotteiden julkinen tietokanta, jossa kerrotaan tuotteiden ympäristösuorituskyvystä. CYP keskittyy paperin- ja sellunvalmistuksen valikoituihin ympäristöparametreihin, kuten kestävään metsänhoitoon, keräyskuidun käyttöön, fossiilisiin hiilidioksidipäästöihin sekä syntyvän kaatopaikkajätteen määrään ja jätevesipäästöihin tehtailta.

UPM on ollut mukana CYP:ssä sen julkistamisesta lähtien ja oli yksi ensimmäisistä yhtiöistä, jonka papereiden ympäristötiedot olivat saatavilla tietokannassa. Käytetty menetelmä on selkeä ja monipuolinen. WWF on kehittänyt sitä vuodesta 2007 lähtien yhteistyössä tutkijoiden, paperinostajien, tuottajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Nykyään CYP-tietokannassa on arvioituna 23 UPM:n paperituoteryhmää, ja kaikki tiedot ovat kolmansien osapuolten varmentamia. UPM:n tuotteiden arvosanat vaihtelevat hyvästä erinomaiseen, ja valtaosa niistä on joko erittäin hyviä tai erinomaisia.

“Julkaisemalla useiden päällystämättömien ja päällystettyjen paperiensa ympäristötiedot WWF:n Check Your Paper –työkalussa, UPM osoittanut kiinnostuksensa tuotteidensa ympäristösuorituskykyyn ja toimintansa läpinäkyvyyteen. WWF kutsuu kaikkia sellun- ja paperintuottajia osallistumaan WWF:n Environmental Paper Award 2016 -kilpailuun julkaisemalla paperiensa ympäristötiedot CYP:ssä”, Emmanuelle Neyroumande, WWF Internationalin Forest Product Consumption & Footprint -osaston johtaja kertoo.

Yhä useammat UPM:n asiakkaat ovat kiinnostuneita paperintuotannon vastuullisuudesta. UPM tarjoaa kaikista tuotteistaan ympäristötuoteselosteet, kuten Paper Profile -dokumentit, joiden avulla asiakkaat saavat tietoja tuotteiden ja toimitusketjun vastuullisuudesta.

“WWF:n Check Your Paper on meille kätevä tapa lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä. Sen avulla asiakkaamme myös löytävät helpommin mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita. Olemme kehittäneet työkalua yhdessä WWF:n kanssa, ja työ jatkuu edelleen”, Päivi Rissanen, UPM Paper ENA:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja sanoo.

Lue lisää www.upmpaper.com
http://checkyourpaper.panda.org/

Lisätietoja antaa:
ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Rissanen, UPM Paper ENA, 040 743 0306
pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, 040 840 7461

UPM
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.com

UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka palvelee Magazine Publishing & Advertising, Merchants, Home & Office ja Newspaper Publishing -asiakkaita. UPM on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka valmistaa erilaisiin loppukäyttöihin sopivia papereita Suomessa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa ja USA:ssa. UPM Paperi ENA:n pääkonttori on Saksassa ja liiketoiminta-alue työllistää noin 9000 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

WWF on yksi maailman suurimmista ympäristöjärjestöistä. Sillä on lähes viisi miljoonaa tukijaa, ja se toimii yli 100 maassa. Järjestö työskentelee luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi sekä ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi. WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. www.wwf.fi