Vahva edustus WWF:n hallintoneuvostoon – uusia jäseniä yhteiskunnan eri aloilta

WWF Suomen hallintoneuvostoon on valittu neljä uutta jäsentä. UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko, Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen ja europarlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen aloittivat hallintoneuvostossa uuden toimintavuoden alkaessa heinäkuun alussa. 

Hallintoneuvoston jäsen Kimmo Tiilikainen puolestaan erosi hallintoneuvostosta ministerinimityksensä johdosta. WWF:n hallitukseen nimitettiin uutena jäsenenä asianajaja Raija-Leena Ojanen Dittmar & Indreniukselta. Toimisto on WWF Suomen pääyhteistyökumppani juridisissa asioissa.

WWF Suomen hallintoneuvoston jäsenet edustavat yhteiskunnan eri tahoja, esimerkiksi tiede-, kulttuuri ja yritysmaailmaa. Mukana on myös poliittisia vaikuttajia. Uusista hallintoneuvoston jäsenistä Pirkko Harrela ja Pertti Korhonen edustavat taloudellista osaamista, Teemu Kokko koulutusta ja Sirpa Pietikäinen politiikkaa.

“WWF on minulle jo entuudestaan tuttu yhteistyökumppani. Pidämme Outotecissa maapalloa yhtenä tärkeänä sidosryhmänämme, ja WWF on edustanut meille sen ääntä. Arvostan kovasti WWF Suomen asiantuntemusta ja työtä, joten pyyntö hallintoneuvoston jäseneksi oli minulle suuri ilo”, sanoo toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Pertti Korhonen on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Nokian teknologiayksikön johtajana ja johtokunnan jäsenenä sekä Elektrobitin toimitusjohtajana. Hän on myös muun muassa Kansainvälisen kauppakamari ICC:n Suomen varapuheenjohtaja ja Climate Leadership Councilin puheenjohtaja.

“Olen koko urani ajan pyrkinyt yhdistämään luonnon ja ympäristön suojelun kestävään talouspolitiikkaan. Jatkan mielelläni tätä työtä myös yhdessä WWF:n kanssa”, kommentoi nimitystään europarlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen.

Pitkän uran politiikassa tehnyt Sirpa Pietikäinen on toiminut muun muassa Suomen ympäristöministerinä 1991 – 1995. Hän on ollut vuodesta 2009 Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsen sekä ympäristövaliokunnan (ENVI) varajäsen.

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin mukaan on tärkeää, että hallintoneuvosto ja hallitus edustavat mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri toimijoita, sillä WWF:n ratkaisut ovat kokonaisvaltaisia ja perustuvat tutkittuun tietoon.

”WWF:n tärkein tavoite on löytää ympäristö- ja luonnonsuojeluongelmiin toimivia ratkaisuja. On entistä tärkeämpää, että taloudelliset realiteetit otetaan huomioon. Siksi onkin löydettävä ratkaisuja, joista hyötyvät sekä luonto että talous. Muun muassa uudenlaiset uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden lisäämiseen perustuvat innovaatiot ovat tällaisia”, sanoo Liisa Rohweder.

WWF Suomen hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa tilikauden aikana. Kevätkokouksessaan se vahvistaa seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä nimittää hallituksen jäsenet. Syyskokouksessaan hallintoneuvosto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut marraskuusta 2013 lähtien presidentti Tarja Halonen. WWF:n hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtaja sekä 24 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.

WWF Suomen hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja puheenjohtaja, professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta.

Kaikki hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet: http://wwf.fi/wwf-suomi/hallitus-ja-hallintoneuvosto

Lisätiedot:
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040 8407461, [email protected]