Perinnemaisemien lajeille raivataan tilaa idyllisessä Furuskärissä

Muutaman hehtaarin kokoinen Furuskärin saari sijaitsee Länsi-Uudenmaan saaristossa Nothamnin yksityisellä suojelualueella. Furuskärin niityillä elää perinnemaisemien eliöstöä, jota WWF:n ja Metsähallituksen luontopalvelujen järjestämällä talkooleirillä autetaan ehkäisemällä umpeenkasvua.

”Furuskärillä sijaitsee muinainen, kalastuksesta ja pienestä maatilkusta elantonsa saaneen saaristolaistilan paikka. Tänä päivänä historiasta muistuttavat vain rakennusten rippeet, sammaloituneet kiviaidat, vanhat pihapuut ja pihapiiriä ympäröivä niitty. Niittyä ja siellä viihtyviä lajeja uhkaa kuitenkin umpeenkasvu, jota hillitään raivaamalla nuoria puita, katajia ja vadelmapusikoita. Furuskärillä laiduntaa lampaita, jotka pitävät jatkossa puiden taimet kurissa”, Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelija Esko Tainio sanoo.

”Peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää Furuskärin niityn kaltaisissa perinnemaisemissa, jotka ovat syntyneet vanhan maatalouden maankäyttötapojen seurauksena. WWF:n talkooleireillä tehdään konkreettista luonnonsuojelutyötä ja pyritään auttamaan näitä lajeja”, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula sanoo.

WWF on järjestänyt talkooleirejä jo vuodesta 1977 lähtien. Leirien suosio jatkuu vuosi toisensa jälkeen.

”Talkoolaiset pääsevät tekemään konkreettista luonnonsuojelutyötä. Kovan työn lisäksi leireillä on tarjolla mukavaa seuraa ja upeita maisemia”, Nikula sanoo.

Furuskärin talkooleiri päättyy 23. elokuuta. Talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta.

Lisätietoja:
Jussi Nikula, ohjelmapäällikkö, WWF, 040 595 9002

Luonnonhoito-LIFE-hanke
Furuskärin talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

WWF
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.