Itämeren kalastuskiintiöistä päätetään – turskakannat vaarassa

EU:n kalastusasioista vastaavat ministerit kokoontuvat torstaina päättämään Itämeren tulevan vuoden kalastuskiintiöistä. WWF vaatii, että päättäjät noudattavat edellisvuosista poiketen Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n tieteellisiä suosituksia. Etenkään ylikalastuksesta kärsivää turskaa ei tule pyytää suosituksia enempää.

”Itämeren kalakannat ovat tällä hetkellä noin 30–40 prosenttia historiallista keskiarvoa pienemmät. Kalakantojen pienenemisen suurimmat syyt ovat Itämeren tila, elinympäristöjen muutokset ja ylikalastus. Ylikalastuksen seurauksena esimerkiksi turskalla menee Itämerellä huonosti”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

Turska on Itämeren tärkeimpiä kalalajeja niin luonnon kuin kaupallisen kalastuksenkin näkökulmasta. Itämeren läntinen, Tanskan salmissa ja Saksan rannikolla elävä, turskakanta on voinut kehnosti 1990-luvulta lähtien ja kärsii yhä ylikalastuksesta. Muualla Itämeressä elävän, eli niin sanotun itäisen, turskakannan kalastusta on rajoitettu, mutta kanta ei ole elpynyt toivotulla tavalla voimakkaasta ylikalastuksesta. Itäisen turskakannan saaliit ovat viime vuosina olleet vain kymmenesosa 1980-luvun huipputasosta.

”Tutkijoiden mielestä turskan pyyntiä tulisi rajoittaa voimakkaammin. Euroopan komissio on kuitenkin ehdottanut lähes puolet tieteellisiä suosituksia korkeampaa kiintiötä itäiselle turskakannalle. On huolestuttavaa, että Itämeren kalastusvaltiot vaikuttavat halukkailta viittamaan kintaalla tieteellisille suosituksille ja noudattamaan sen sijaan komission ylisuurta ehdotusta”, Ovaska sanoo.

Kiintiöt ovat tärkein tapa säädellä kaupallista kalastusta EU:n alueella. Kiintiöiden tulisi perustua Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n tieteellisiin arvioihin, mutta niistä päätetään poliittisesti.

”Valitettavasti EU:n jäsenmaat eivät perinteisesti ole noudattaneet tieteellisiä suosituksia. Maat ovat pyrkineet nostamaan kiintiöt sellaiselle tasolle, ettei niiden tarvitse rajoittaa omaa kalastustaan. Niinpä kiintiöt on asetettu yleensä niin korkeiksi, etteivät ylikalastuksesta kärsineet lajit ole päässeet toipumaan. Toivottavasti tänä vuonna tieteellisiä suosituksia noudatetaan”, Ovaska sanoo.

Lohenkalastusta ei tule lisätä

Turskan ohella myös Itämeren lohikannat ovat kärsineet runsaasta ylikalastuksesta.

”Viime vuosina lohikiintiöitä on leikattu. Tämän ja muiden toimenpiteiden ansiosta erityisesti Pohjanlahden suurten jokien lohikannat ovat elpyneet ilahduttavalla tavalla”, Ovaska sanoo.

ICES:n mukaan Itämeren lohenkalastus näyttää nyt olevan tasolla, joka mahdollistaa useimpien lohikantojen elpymisen. Merellä tapahtuvaa lohenkalastusta ei kuitenkaan tule lisätä nykyisestä.

”Euroopan komissio on ehdottanut Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden kiintiöön 10 prosentin korotusta. Suomi on ajanut aktiivisesti lohikiintiön pitämistä nykyisellä tasolla ja saanut myös muut Itämeren rantavaltiot puolelleen. Toivottavasti Suomen tekemä hyvä työ tuottaa tulosta, eikä lohikiintiötä koroteta komission ehdotuksen mukaisesti”, Ovaska sanoo.

Lisätietoja:

Suojeluasiantuntija Matti Ovaska, 040 727 3149, [email protected]