WWF toivoo ministeri Tiilikaiselta upeaa joululahjaa Suomen luonnolle ja ihmisille

WWF ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin vuonna 2017 kaksi uutta kansallispuistoa: Uudellamaalla sijaitseva, mereinen Porkkala ja Suomussalmella sijaitseva erämainen Hossa. Molemmat olisivat paitsi luonnoltaan, myös kulttuurihistorialtaan kansallispuiston arvoisia.

”Ministeri Tiilikainen voisi päättää esittää kahta kansallispuistoa nyt, joululahjana Suomen luonnolle ja ihmisille. Kummallakin alueella kansallispuistoaloitteet ovat hyvässä myötätuulessa, ja molemmat toisivat merkittävän lisän kansallispuistoverkostoomme sekä luonnon että kulttuuriperinnön osalta”, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Hallitusohjelmaan sisältyy lupaus siitä, että Suomeen perustetaan uusi kansallispuisto vuonna 2017 maamme satavuotisjuhlan kunniaksi. Puiston perustaminen on myös yksi hallituksen kärkihankkeista. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tehnee esityksen kansallispuistosta lähiaikoina.

Vahvimmin esillä ovat olleet Porkkalan ja Hossan kansallispuistot. Porkkalan kohdalla kyse on tavallaan kansallispuiston palauttamisesta, sillä Stora Träskön alueelle perustettiin puisto Suomen ensimmäisten kansallispuistojen joukossa jo vuonna 1938. Se lakkautettiin vuonna 1956 Porkkalan vuokra-alueen palautuksen jälkeen. Hossa puolestaan on valtion retkeilyalue, jossa on valmiina Metsähallituksen ylläpitämä luontokeskus ja kattava verkosto retkeilyreittejä autiotupineen, laavuineen ja muine palveluineen.

Metsähallituksen selvitys Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista osoittaa, että Porkkalan alueelle on mahdollista perustaa valtion maille ja vesialueille luonnoltaan ja kulttuurihistorialtaan hyvin monipuolinen kansallispuisto. ”Porkkalasta voisi tulla ainoa kansallispuistomme, jossa olisivat edustettuna kaikki vyöhykkeet mantereen aarnimetsistä ja lintukosteikoista uloimpaan saaristoon ja ulkomeren matalikoille. Alueella on myös hyljeluotoja ja arvokkaita vedenalaisia luontotyyppejä. Porkkalan kansallispuisto täydentäisi hienosti pääkaupunkiseudun viherkehän ja olisi myös kulttuurihistorialtaan ainutlaatuinen”, sanoo Petteri Tolvanen.

Myös Hossan retkeilyalue, Julman Ölkyn kanjonijärvi, Moilasenvaaran Natura-alue ja Perangan reitin valtion rantametsät muodostavat kansallispuistoksi sopivan kokonaisuuden. Hossan kansallispuisto olisi perustamiskustannuksiltaan edullisin esillä olleista Suomi 100 -juhlavuoden kansallispuistovaihtoehdoista. Sekä Porkkalassa että Hossassa valtio omistaa jo kaikki kansallispuistoihin ehdotetut maa-alueet, eli erillistä rahoitusta maanhankintaan ei tarvita, mutta Hossassa on lisäksi jo valmiina kansallispuiston vaatima retkeilypalveluiden infrastruktuuri. Näin ollen Hossan kansallispuiston perustamiskustannukset verrattuna nykyisen retkeilyalueen ylläpidon kustannuksiin olisivat hyvin vähäiset.

”Jos eduskunnan käsittelyssä parhaillaan oleva metsähallituslakiehdotus menee läpi, Hossan ja muiden valtion retkeilyalueiden metsien luontoarvot eivät ole turvassa. Retkeilyalueet kuuluisivat lakiesityksen mukaan Metsähallituksen tuottovaatimuksen alaiseen pääomaan. Vaikka Hossan retkeilyalue kuuluu Natura 2000 -verkostoon, sen suojelu on toteutettu ulkoilulain nojalla, joten metsänhakkuut on nykyisellään sallittu osalla alueesta. Ministeri Tiilikaisella olisi nyt mahdollisuus lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, ja ehdottaa perustettavaksi ainutlaatuinen mereinen Porkkala ja luonto- ja kulttuuriarvoiltaan rikas erämainen Hossa, jonka perustamiskustannukset olisivat hyvin vähäiset, mutta joka olisi omiaan piristämään alueen elinkeinoelämää”, sanoo Petteri Tolvanen.

Lisätiedot:
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF, puh. 0400 168 939