Hernesaaren Löyly on Suomen ensimmäinen FSC-projektisertifioitu rakennus

Kansanedustaja Antero Vartian ja näyttelijä Jasper Pääkkösen vastavalmistunut Löyly-rakennus saa ensimmäisenä Suomessa FSC-projektisertifikaatin. FSC on tae siitä, että puu on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. Helsingin Hernesaaren rannassa sijaitsevassa rakennuksessa on kolme erillistä saunaa, ravintola sekä yli 1600 neliömetrin terassialue.

FSC (Forest Stewardship Council) -sertifiointi asettaa metsänhoidolle maailmanlaajuisesti yhteiset raamit, joiden avulla toteutetaan vastuullista metsienhoitoa. Antero Vartia ja Jasper Pääkkönen haluavat ottaa rakennuksellaan vahvasti kantaa vastuullisiin rakennus- ja kulutustottumuksiin. Rakennuksen ulkoverhoilumateriaali, terassi sekä ravintolatilaa koristava seinä on valmistettu FSC-sertifioidusta puusta.

Löylyn rakennusprojektissa puun alkuperälle, eli metsälle, sekä puuta jalostaville yrityksille on kaikille myönnetty FSC-sertifikaatit. Näin varmistetaan, että FSC-sertifioitu puuaines on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä.

”FSC-sertifioinnin luonne näyttäytyy tässä parhaimmillaan. Sertifioinnin avulla voidaan kertoa tuotantoketjun kaikissa vaiheissa, mistä puu on peräisin. Lisäksi se takaa, että puu on vastuullisen metsänhoidon kriteerien mukaisesti hoidettu, kaadettu ja jalostettu”, sanoo Suomen FSC:n toiminnanjohtaja Anniina Kostilainen.

Löyly on projektina kokonaisuudessaan sertifioitu maailmallakin poikkeuksellisella FSC-projektisertifikaatilla. Samankaltaisia projekteja on maailmassa vielä alle sata, ja pohjoismaissakin niitä on vain yksi Löylyn lisäksi. Projektisertifikaatin myötä Löyly saa esimerkiksi omalla lisenssikoodilla varustetun FSC-logonsa.

FSC-sertifionti edistää metsäluonnon hyvinvointia

WWF on ollut Löyly-projektissa tiiviisti mukana, sillä järjestö haluaa lisätä ihmisten tietämystä FSC-sertifoinnin hyödyistä.

”Suomalainen puu on parhaimmillaan ja arvoisessaan käytössä juuri puurakennuksessa. Ja mikäs sen suomalaisempi rakennus kuin sauna! Tällaisten hyvien esimerkkien kautta myös FSC ja sen lisäarvo tulevat laajemmin tutuiksi”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder iloitsee.

Liisa Rohwederin mukaan FSC-sertifioinnilla ja Löylyn kaltaisilla hankkeilla voidaan edistää suomalaisen metsäluonnon hyvinvointia.

”Sertifioimalla talousmetsiä FSC:llä luodaan talousmetsille tavanomaista metsienkäsittelyä parempi pohja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. FSC:ssä huomioidaan esimerkiksi säästöpuiden järeysvaatimus, vesistöjen suojavyöhykkeet ja hakkuiden rajoittaminen lintujen pesimäaikaan. Nämä ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta olennaisia”, Liisa Rohweder sanoo.

FSC-sertifiointijärjestelmän demokraattisuus ja ratkaisuhakuisuus ovat WWF:lle tärkeitä.

”FSC-sertifiointi edistää metsien ekologisesti kestävää käyttöä, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden sovitella metsien käyttöön liittyviä ristiriitoja jo ennen metsään menoa”, Rohweder sanoo.

Jokainen voi valita FSC-tuotteita päivittäin

Rakennusmateriaalien valinta ei kosketa useimpien ihmisten jokapäiväistä arkea. Jokainen meistä voi silti valita päivittäin, millaisia puupohjaisia tuotteita ostaa. Oli kyseessä sitten nestekartonkipakkaus, keittiön pöytä tai vaikka joulukortti, kuluttaja voi ostopäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota tuotteen alkuperätietoihin ja tarkistaa, löytyykö tuotteelta vastuullisen metsänhoidon sertifikaatti. Vartia ja Pääkkönen haluavat korostaa juuri tätä omalla valinnallaan.

”Jokainen meistä voi tehdä suomalaisten metsien monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin puolesta oikeita ratkaisuja ja valintoja”, Antero Vartia toteaa.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Anniina Kostilainen, FSC Suomi / Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry, p. 045 8014333
metsäasiantuntija Annukka Valkeapää, WWF, p. 050 305 5086
pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF, p. 040 8407461