Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano eteni Marrakechissa

Eilen päättynyt ilmastokokous Marokon Marrakechissa osoitti, että Yhdysvaltojen presidentinvaalin tulos ei huojuttanut Pariisin ilmastosopimusta. Sen on ratifioinut jo 111 maata, ja valtiot ovat sitoutuneita toteuttamaan sen tavoitteet. Maat vahvistivat, että ne esittävät nykyistä suuremmat päästövähennystoimensa vuonna 2018.

“Kokouksen tulokset eivät ole mullistavia, mutta tuiki tarpeellisia, jotta sopimuksen toimeenpano etenee. Maailman valtiot vievät ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua eteenpäin ja ilmastotoimia tehdään kiihtyvällä tahdilla eri puolilla yhteiskuntaa”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

Valtiot julkistivat kokouksessa pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmiaan. Työnsarkaa riitää, sillä kuilu ilmastotieteen mukaisten päästövähennysten ja Pariisin sopimuksen alla tehtyjen päästölupausten välillä on edelleen valtava. Marrakechissa maat sopivat, että ne palaavat neuvottelupöytiin vuonna 2018 ja esittävät jo ennen vuotta 2020 mittavampia päästövähennystavoitteita, jotta yhä kasvava päästökuilu voidaan kuroa umpeen.

“Kiireelliset päästövähennykset sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat kumpikin välttämättömiä, jotta ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset voidaan välttää”, Kolle sanoo.

Pariisin sopimuksen yksityiskohtia työstetään vuoteen 2018 asti. Työtä vaatii esimerkiksi se, että kansalliset ilmastotoimet saadaan linjaan kansainvälisen sopimuksen kanssa. Suunnitelmissa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on yhä ratkottavaa, samoin ilmastorahoituksessa. Etenkin kehittyneiltä mailta odotetaan lisää rahaa ilmastotoimiin.

Kiinan ja muiden kehitysmaiden välinen yhteistyö on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta rohkaisevaa. Työtä on ajanut erityisesti noin 50 ilmastonmuutokselle alttiin maan ryhmä, joka on luvannut siirtyä 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan ennen vuotta 2050 tai aikaisemmin. Myös ne ovat sitoutuneet tarkastelemaan päästövähennystavoitteitaan uudelleen ja kiristämään niitä vuonna 2018.

Tulevaisuuden trendit ovat Kollen mukaan selvät.

“Uusiutuvien energianlähteiden kustannukset laskevat. Yritykset, kaupungit, sijoittajat ja hallitukset jatkavat väistämätöntä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan sekä tekevät työtä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi”, Kolle summaa.

Lisätietoja:
ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF, p. 050 591 3072