WWF palkitsi sähkön kysyntäjoustoa kehittävän Sympowerin

Sympower on valittu tänä vuonna ainoana suomalaisena yrityksenä WWF:n Climate Solver -verkostoon. Yrityksen ohjelmisto kehittää sähkön kysyntäjoustoa ja voisi auttaa lisäämään sähköntuotantoa uusiutuvilla energianlähteillä.

WWF valitsi Suomesta, Ruotsista ja Norjasta Climate Solver -verkostoon yhteensä kuusi cleantech-alan kasvuyritystä. Näiden yritysten innovaatioiden avulla voitaisiin vähentää yli 300 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä seuraavan kymmenen vuoden aikana, mikäli ne otettaisiin laajamittaiseen käyttöön. Määrä on suurempi kuin pohjoismaiden vuosittaiset päästöt.

Pohjoismaissa on runsaasti varhaisen vaiheen innovaatioita, joilla ilmastokriisi voitaisiin ratkaista. Puutteelliset kannustimet kuitenkin hidastavat ratkaisujen laajamittaista tuotantoa.

“Pohjoismailla on edellytykset muodostua innovaatioiden Piilaaksoksi, jossa uudet teknologiat syntyvät, kehittyvät ja lähtevät maailmalle. Kannustamme päättäjiä edistämään varsinkin kotimarkkinoiden synnyttämistä, joilla upeat suomalaiset cleantech-ratkaisut saataisiin sekä kotimaiseen että kansainväliseen käyttöön”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Nykyisellään tuulta ja aurinkoa voidaan käyttää sähköntuotannossa silloin, kun sääolot ovat suotuisat, ei välttämättä silloin kun sähkön tarve olisi suurin. Jotta niiden osuus sähköntuotannossa voisi kasvaa, tarvitaan ratkaisuja siihen, kuinka kulutus voi joustaa tuotannon mukaan.

Sympowerin keksintö pitää sähköjärjestelmää tasapainossa ohjaamalla sähkön kulutusta lähes reaaliajassa suhteessa sähkön tuotantoon. Paitsi että tämä edesauttaa kulutuksen mukaan säätymättömien uusiutuvien sähkön tuotantomuotojen integroitumista sähköjärjestelmään sillä pystytään ehkäisemään sähkökatkoksia ja parantamaan sähkön laatua, kun kulutus reagoi nopeasti häiriöihin sähköjärjestelmässä.

”Sähköjärjestelmän tulee muuttua käsi kädessä uusiutuvan energian, varsinkin nopeasti halpenevien tuuli- ja aurinkoenergian, integroimiseksi. Kysyntäjouston myötä uusiutuvilla tuotetun sähkön käyttövarmuus nousisi huomattavasti”, Liisa Rohweder sanoo.

Sympowerin tuottaman alustan avulla ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää peräti 42 miljoonaa tonnia kymmenen vuoden sisällä. Määrä on noin neljä kertaa niin suuri kuin Suomen liikenteestä aiheutuvat vuosittaiset päästöt. Laskennan perusteena on, että yritys saavuttaa 20 prosentin osuuden kohdemarkkinastaan.

“Sympower perustettiin rakentamaan hiiletöntä tulevaisuutta. Yritysmahdollisuudet sähköalalla ovat valtavat. WWF:n antama tunnustus auttaa lisäämään tietoa ja kiinnittää huomion tavoitteeseemme hillitä ilmastonmuutosta”, sanoo Sympowerin perustaja Georg Rute.

WWF:n Climate Solver -verkostoon valitut pohjoismaiset yritykset:

Suomi
– Sympower: Energiamarkkinapalveluiden tuottaminen sähköä kuluttavilla laitteilla.

Norja
– EnergyNest: lämpöenergian varastointiteknologia.

Ruotsi
– Greater Than: autovakuutus, joka perustuu pay as you drive -malliin ja kannustaa samalla energiatehokkaaseen autoiluun.
– Scandinavian Water Technology: pesukone, joka pesee vaatteita ilman kuumaa vettä ja pesuainetta.
– Stroncrete: betonin tiivistäminen, jolla betonista saadaan entistä kestävämpi ja pinnasta tasaisempi.
– Swedish Algae Factory: levän hyödyntäminen aurinkopaneeleissa tehojen lisäämiseksi.

Lisätietoja:
ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF, p. 050 591 3072, [email protected]
toimitusjohtaja Mikael Marisa, Sympower Oy, p. 040 8388259, [email protected]

Tietoa WWF:n Climate Solver -verkostosta:

  • WWF:n Climate Solver -verkoston tavoitteena on edistää hiilidioksidipäästöjä leikkaavien ja energian saatavuutta parantavien teknologioiden kehitystä ja laajamittaista käyttöönottoa. Climate Solver käynnistettiin Ruotsissa vuonna 2008. Sittemmin se on levinnyt muun muassa Kiinaan, Intiaan ja Etelä-Afrikkaan. Mukana on nyt jo yli 70 yritystä.

  • Verkostoon valittiin Suomessa toimivia yrityksiä nyt toista kertaa.

  • Uudet yritykset palkitaan Helsingin Wanhassa Satamassa järjestettävässä Cleantech Europe Forum -tapahtumassa 16.5.2017.

Lisätietoa WWF:n Climate Solver -verkostosta (englanniksi): www.climatesolver.org