WWF palkitsee virtavesien hoitajat Maailman ympäristöpäivänä

WWF juhlistaa Maailman ympäristöpäivää jakamalla tänään 20 000 euron suuruisen Panda-palkinnon. Palkinto myönnetään kokonaan yhdelle hakijalle, Virtavesien hoitoyhdistykselle Virholle. Yhdistyksen mittavassa työssä panostetaan virtavesien kunnostamiseen ja vaelluskalojen kutupaikkojen ennallistamiseen.

WWF haluaa Panda-palkinnolla kiittää yhdistystä heidän vesistöjen tilan parantamisen hyväksi tekemästään pitkäjänteisestä työstä yhdessä maa- ja vesistöalueiden omistajien kanssa ja kannustaa jatkamaan merkittävää työtään luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

”Virho edistää mahdollisuuksia kestävään kalatalouteen nimenomaan aktiivisen vesiluonnon ennallistamisen kautta. Virho on järjestänyt muun muassa koskilla ja puroilla kunnostustalkoita, joissa virtapaikkoja kohennetaan lähemmäs luonnontilaa. Merkille pantavaa on myös Virhon Vantaanjoen vesistöalueella ylläpitämä mätihautomo, jossa on tuotettu yli miljoona, pääasiassa meritaimenen, poikasta”, sanoo WWF Suomen hallituksen varapuheenjohtaja ja Panda-palkinto-raadin puheenjohtaja Heidi Andersson.

Vesivoiman rakentamisella, säännöstelyllä ja erilaisilla uomien perkauksilla on Suomessa hävitetty ja heikennetty paljon virtavesien luontoa ja eliölajeja. Monet vaelluskalakannat ovat nykyään uhanalaisia myös vesien rehevöitymisen, ojituksen, liikakalastuksen ja jätevesipäästöjen takia.

Panda-palkinnolla 2017 tuetaan Virhon työtä, jossa tavoitteena on Vantaanjoen, Karjaanjoen ja monien muiden vesistöjen ennallistaminen ja vaelluskalakantojen elvyttäminen. Suunnitelmana on muun muassa rakentaa vaelluskalojen kutusoraikkoja ja poikasten suojapaikkoja.

”Näillä rahoilla me saamme satoja tonneja kivi- ja puumateriaalia puroihin, uusia kutupaikkoja, pienpoikasalueita ja työkaluja”, Virhon hallituksen jäsen Jouni Simola sanoo.

Virhon työ takaa esimerkiksi paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneiden uhanalaisten taimenkantojen säilymisen ja luo erittäin harvinaiselle merestä aina metsäpuroihin asti kudulle nousevalle meritaimenelle mahdollisuuden lisääntyä ja palata alueille, joista se on aiemmin hävinnyt ihmisten toiminnan seurauksena. Simolan mukaan käsillä on myös uuden kalatien rakentaminen.

”Panda-palkinto on meille tosi iso juttu. Se vahvistaa kassatilannettamme ja mahdollistaa toiminnan laajentamisen. Voimme toteuttaa projekteja, joita emme muuten olisi pystyneet toteuttamaan”, Simola kertoo.

Kunnostustyön rinnalla ja tueksi Virho tekee laajaa tarkkailu-, suojelu- ja valistustyötä. Yhdistyksellä on toimintaa eniten Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä, mutta myös Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa.

WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen toivoo, että WWF ja Virho tekevät jatkossa myös yhteistyötä virtavesien tilanteen parantamiseksi laajemminkin. WWF:n tavoitteena on esimerkiksi turhien nousuesteiden poistaminen virtavesistä.

Lisätietoja:
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, p. 040 585 0020, [email protected]
Virhon hallituksen jäsen Jouni Simola, p. 040 710 8697, [email protected]
Virhon hallituksen jäsen ja Vantaanjoki-vastaava Kari Stenholm, p. 040 764 8045, [email protected]
http://www.virtavesi.com/

WWF:n Panda-palkinto:
WWF on vuodesta 1999 lähtien jakanut Panda-palkinnon, jolla halutaan edistää ja palkita aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, yhteissummaltaan 20 000 euroa. Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Palkinto jaetaan erillisestä Anderssonin rahastosta.

Lisää tietoa: wwf.fi/pandapalkinto