WWF:n talkoolaiset kunnostavat perinnetilaa Liesjärven kansallispuistossa

Liesjärven kansallispuistossa talkoillaan parhaillaan 19 vapaaehtoisen voimin. Talkoolaiset hoitavat kansallispuiston arvokasta perinnemaisemaa ja kunnostavat sen keskellä sijaitsevaa Korteniemen vanhaa metsänvartijatilaa. Sunnuntaina 18.6. päättyvä talkooleiri järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelujen sekä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. WWF:n vapaaehtoiset työskentelivät Liesjärvellä ensimmäisen kerran jo kesällä 1979.

Metsähallituksen ylläpitämä Korteniemen perinnetila rakennuksineen, niittyineen ja viljelyksineen on säilynyt lähes muuttumattomana koko itsenäisen Suomen olemassaolon ajan. Tilalla laiduntaa myös alkuperäisrotuisia suomenlampaita, kyyttöjä ja suomenhevosia. Jotta keto- ja niittykasvit voisivat jatkaa kukoistustaan, talkoolaiset niittävät ja raivaavat auki niiden kasvupaikkoja.

”Niitosta ja laidunnuksesta hyötyvät erityisesti ketoneilikka ja ketonoidanlukko, jotka ovat maassamme voimakkaasti taantuneet”, sanoo puistomestari Annamari Ilola Metsähallituksesta.

”Peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää niittyjen ja ketojen kaltaisissa perinneympäristöissä. Hoitamattomina perinneympäristöt kasvavat nopeasti umpeen ja menettävät rikkaan lajistonsa. Vapaaehtoisten työpanos on siis äärimmäisen tärkeä”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää.

Talkooleirin aikana myös korjataan laitumien vanhoja riukuaitoja, kunnostetaan niittyladon pärekattoa sekä hoidetaan kasvimaiden perinteisiä hyötykasveja, kuten Aunuksen ruista, pellavaa ja kahdeksaa vanhaa perunalajiketta. Lisäksi rantalaitumia raivataan ja avataan näkymää Liesjärvelle. Luonnon päivänä lauantaina 17.6. Korteniemen tilalla vietetään perinnepäivää, jonka aikana opetetaan perinteisiä käsityötapoja ja tutustutaan pihapiirin monipuoliseen lajistoon.

Talkoilu ehkäisee sairauksia

Talkooleirillä on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana myös Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, joka tukee WWF:n talkooleiritoimintaa osana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaa Terve askel luontoon -hanketta.

”Yhteys monimuotoiseen luontoon rikastuttaa kehon normaalimikrobistoa ja vahvistaa immuunitasapainoa. Näin se ehkäisee monia sairauksia, kuten allergiaa ja astmaa. Talkooleirien kaltainen osallistava vapaaehtoistoiminta hyödyttääkin paitsi luontoa, myös talkoolaisen terveyttä”, sanoo Terve askel luontoon -hankkeen koordinaattori Tiina Parkkima.

 

Lisätietoja:
Annukka Valkeapää, leirin johtaja, WWF:n suojeluasiantuntija, 040 551 5601
Annamari Ilola, puistomestari, Metsähallituksen luontopalvelut, 040 866 7101
Tiina Parkkima, Terve askel luontoon -hankkeen koordinaattori, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, 040 145 8288

Tiedoksi toimituksille:
Talkoolaiset sekä WWF:n ja Metsähallituksen asiantuntijat ovat median tavattavissa Korteniemen perinnetilalla Luonnon päivänä 17.8.

WWF
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi.
WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto tukee WWF:n talkooleiritoimintaa osana Sosiaali- ja terveysjärjstöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaa Terve askel luontoon -hanketta, jossa valistetaan ihmisiä luonnon terveysvaikutuksista sekä kannustetaan luonnossa liikkumiseen omatoimisen ja osallistavan, luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön avulla.