Johtavat vaatemerkit lisänneet kestävästi tuotetun puuvillan käyttöä – useiden yritysten toimet kuitenkin yhä riittämättömiä

Johtavat kansainväliset vaateketjut, C&A Group, Hennes & Mauritz, Marks & Spencer ja Tchibo GmbH ovat nousseet IKEAn rinnalle ”edelläkävijöiksi” kestävän puuvillaan käyttöä mittaavalla, vuoden 2017 Sustainable Cotton Ranking -listalla. Suurten vaatemerkkien siirtyminen kestävän puuvillan käyttöön on kuitenkin yleisellä tasolla riittämätöntä.

Pesticide Action Network UK:n (PAN UK), Solidaridad-verkoston ja WWF:n selvityksessä arviotiin sitä, miten 75 suurinta puuvillaa hyödyntävää yritystä käyttävät kestävästi tuotettua puuvillaa. Perinteiseen puuvillan tuotantoon liittyy sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöhaasteita, kuten liiallista veden ja torjunta-aineiden käyttöä, lapsityövoimaa ja maanviljelijöiden velkaantumista. Puuvillaan liittyvät vastuullisuusstandardit ja -ohjelmat pyrkivät sen sijaan vastaamaan puuvillantuotannon haasteisiin esimerkiksi tarjoamalla viljelijöille ohjeistusta vastuullisen viljelyn käytännöistä ja takaamalla kuluttajalle, että tuote täyttää tietyt kriteerit. Lisäksi kierrätyspuuvilla on vastuullinen vaihtoehto.

Tutkimuksen mukaan puuvillan kannalta kestävämpää toimintaa edistävät viisi edelläkävijäyritystä, jotka saivat tutkimuksessa 50–100 pistettä. Lisäksi kahdeksan yritystä, jotka saivat 25–50 pistettä, luokiteltiin hyvin edistyneiksi ja 18 yritystä, jotka saivat 5–25 pistettä, luokiteltiin muutoksen aloittaneiksi. Loput 44 yritystä sai alle 5 pistettä.

13 parasta kestävää puuvillaa käyttävää yritystä.

Vuoden 2016 tutkimuksen viisi parasta yritystä (IKEA, C&A, H&M, Adidas ja Nike) kasvattivat kaikki kestävän puuvillan osuutta puuvillan kokonaishankinnasta vuonna 2017. Osuus kasvoi noin 20 prosentilla. C&A kasvatti kestävän puuvillan osuutta eniten. Lisäksi 13 yritystä kehitti toimintaperiaatteitaan merkittävästi verrattuna vuoteen 2016. Eniten toimintaperiaatteitaan olivat kehittäneet GAP Inc, IKEA ja Marks & Spencer. Lisäksi yhdeksän yritystä paransi puuvillan jäljitettävyyttä.

Kestävästi tuotetun puuvillan osuus maailmanlaajuisesta puuvillan tarjonnasta on noussut viime vuosina. Tutkimuksen perusteella suhteellisesti suurempi osa yrityksistä oli sitoutunut kestävän puuvillan hankintaan vuonna 2017 kuin vuonna 2016, mutta vain 11 yritystä on asettanut tavoitteen hankkia pelkästään kestävää puuvillaa vuoteen 2020 mennessä tai aikaisemmin. Lisäksi kestävän puuvillan hankinta on pysynyt kokonaismäärältään melko pienenä. Vaatemerkit ja -ketjut mainitsevat kuluttajien vähäisen kysynnän, toimitusketjujen monimutkaisuuden ja lisäkustannukset esteinä kestävän puuvillan hankinnalle.

”On hienoa nähdä, että myös Suomessa vahvasti edustettuina olevat brändit kuten IKEA ja H&M ovat pärjänneet vertailussa hyvin. Lisäksi esimerkiksi suomalainen Marimekko ja Stockmannin liiketoimintayksikkö Lindex ovat jäsenenä Better Cotton Initiative -verkostossa. Finlayson taas käyttää useissa tuotteissaan Reilun kaupan puuvillaa”, sanoo WWF Suomen asiakkuuspäällikkö Maiju Sirviö.

PAN UK:n, Solidaridadin ja WWF:n tilaaman tutkimuksen tarkoituksena on korostaa yritysten mahdollisuuksia muuttaa hankintojensa avulla puuvillamarkkinoita kestävämmiksi. PAN UK, Solidaridad ja WWF vetoavatkin kaikkiin suuria määriä puuvillaa käyttäviin yrityksiin, että ne asettaisivat tavoitteet hankkia pelkästään kestävästi tuotettua puuvillaa vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi yritysten tulisi kasvattaa asteittain kestävämmän puuvillan käyttöä tuotteissaan ja raportoida edistymisestään julkisesti sidosryhmille.

Lisätietoja:

Maiju Sirviö, asiakkuuspäällikkö, WWF Suomi, puh. 040 350 6441

Materiaalia:

Kuvia ja graafeja median käyttöön: https://drive.google.com/drive/folders/0B25PwNzyYD0EVTgyMnVORWVmSG8

Sustainable Cotton Ranking 2017 -listan internetsivut http://www.cottonranking.org/ .Sivuilla on saatavilla:

  • Sustainable Cotton Ranking 2017 -raportti kokonaisuudessaan (pdf)
  • yksittäisten yritysten tiedot
  • tietoa puuvillan tuotannon sosiaalisista, ekologisista ja taloudellisista näkökohdista
  • suosituksia yrityksille
  • H&M:n ja Marks & Spencerin haastattelut niiden toimintaperiaatteista ja käytännöistä
  • vuoden 2017 markkinakatsaus ja kuvaus kestävästi tuotetun puuvillan standardeista.

Tutkimuksesta

Sustainable Cotton Ranking 2017 -tutkimuksen toteutti PAN UK:n, Solidaridadin ja WWF:n puolesta Aidenvironment (aidenvironment.org), konsulttitoimisto, joka on erikoistunut kestävään tuotantoon ja kauppaan. Tutkimus keskittyy kuluttajakauppaa harjoittaviin yrityksiin, jotka käyttävät merkittäviä määriä puuvillaa. Tutkimuksessa annettiin pisteitä yritysten toiminnalle kolmesta asiasta: toimintaperiaatteet, hankinta ja jäljitettävyys. Eniten pisteitä oli mahdollista saada hankinnasta, johon liittyen yrityksiä arvioitiin sen mukaan, kuinka paljon ne käyttävät Better Cotton, Cotton made in Africa, Organic ja Reilun kaupan standardien mukaista puuvillaa. Tutkimusta varten PAN UK, Solidaridad ja WWF arvioivat, että näiden neljän standardin mukaisesti tuotettu puuvilla on kestävämpää.

Raportin julkaisseet kansalaisjärjestöt

Pesticide Action Network UK

Pesticide Action Network UK (PAN UK) on ainoa isobritannialainen hyväntekeväisyysjärjestö, joka keskittyy torjunta-aineiden aiheuttamien ongelmien vähentämiseen sekä turvallisten ja kestävien vaihtoehtojen edistämiseen maataloudessa, kaupungeissa, kodeissa ja puutarhoissa. Internetsivut: www.pan-uk.org

Solidaridad-verkosto
Solidaridad on kansainvälinen ratkaisukeskeinen kansalaisjärjestö, joka työskentelee yhdeksän alueellisen asiantuntijakeskuksen kautta ja pyrkii muuttamaan markkinoita osallistavammiksi ja kestävämmiksi. Tuomme yhteen toimitusketjun toimijat ja tarjoamme heille innovatiivisia ratkaisuja tuotannon parantamiseksi. Näin varmistamme siirtymisen kestävään ja osallistavaan talouteen, jossa kaikkien osapuolten hyödyt maksimoituvat. Internetsivut: www.solidaridadnetwork.org

WWF (Maailman luonnonsäätiö)

WWF on yksi maailman suurimmista ympäristönsuojelujärjestöistä. Sillä on yli viisi miljoonaa tukijaa ja maailmanlaajuinen verkosto, joka toimii aktiivisesti yli sadassa maassa.