Saimaannorppien kanta kasvussa vaikeasta talvesta huolimatta

Vapaaehtoisten kolaamat apukinokset yhdessä kalastusrajoitusten kanssa ovat turvanneet erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannan kasvun. Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppakanta on noin 370-380 norppaa. Norppien määrä olisi siten kasvanut vuodessa 10-20 yksilöllä.

Kulunut talvi oli haasteellinen sekä saimaannorpan pesinnälle että kannanseurannalle, kertoo Metsähallitus. Pesätarkistuksissa löydettiin tänä talvena vain 387 norpan lumipesää, kun tyypillisesti pesien määrä on lähempänä 800 pesää. Tänä talvena valtaosa saimaannorpan pesistä, eli 209 pesää, oli ihmisen tekemissä apukinoksissa.

”Apukinosten teko on tuloksellista luonnonsuojelutyötä konkreettisimmillaan. Apukinosten kolaamisessa auttaneet vapaaehtoiset ovat jälleen tehneet suuren kiitoksen arvoisen työn saimaannorpan hyväksi. Ilman suurta vapaaehtoisten joukkoa tällaista operaatiota koko Saimaan laajuudessa ei voitaisi toteuttaa”, kiittelee WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Metsähallitus kertoo, että pieni pesämäärä vaikeutti tarkan kannanarvion tekemistä. Metsähallituksen arvio kannan kasvusta 10-20 eläimellä vastaa suurin piirtein viimeisen viiden vuoden aikaa havaittua kasvuvauhtia.

Erittäin uhanalainen saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Sitä uhkaavat verkkokalastus ja ilmastonmuutos. Metsähallitus tiedotti alkukesästä, että peräti 90 prosenttia tämän kevään kuuteista syntyi ihmisten kolaamiin apukinoksiin.

”Apukinokset osoittavat, miten pienistä asioista harvalukuisen saimaannorpan selviytyminen on kiinni. Saimaannorpan tulevaisuuden kannalta onkin erityisen tärkeää, ettei apukinoksien avulla elämän alkuun autettuja kuutteja tai aikuisia saimaannorppia kuolisi verkkoihin”, Luukkonen sanoo.

Tämän vuoden aikana on havaittu viisi kalanpyydyksiin kuollutta norppaa, joista yksi on tämän vuoden kuutti.

Verkkojen lisäksi myös vääränlaiset katiskat ovat vaaraksi norpille. Ilman asianmukaista nielurajoitinta olevat katiskat ovat tappaneet viime kesinä useita kuutteja. Saimaannorpan suojelemiseksi säädetty ympärivuotinen asetus kieltää katiskat ja merrat, joiden nielun voi venyttää yli 15cm leveäksi. Asetuksen määräyksiin voi tutustua WWF:n Norppakartta-palvelussa.