Vieraslajit iso uhka luonnolle ja terveydelle – kunnat haastetaan nyt mukaan torjuntaan

Allergia-, iho- ja astmaliitto ja WWF haastavat kaikki Suomen kunnat mukaan vieraslajien torjuntatalkoisiin. Haitallisilla vieraslajeilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisten terveyteen.

Nopeasti leviävät vieraslajit voivat tukahduttaa tieltään miltei kaiken muun kasvillisuuden. Seuraukset saattavat näkyä koko ekosysteemissä: Kun luontainen kasvilajisto taantuu tai häviää, katoavat myös niistä riippuvaiset hyönteiset, kuten perhoset ja kovakuoriaiset. Hyönteisten häviämisellä on puolestaan haitallisia seurauksia esimerkiksi linnuille.

”Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, joten niiden torjumiseen ja leviämisen ehkäisyyn pitää tarttua nyt”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Panu Kunttu.

Jättipalsami ja jättiputket on säädetty EU:ssa haitallisiksi vieraskasvilajeiksi. Nyt kesällä Suomen kansalliseen kiellettyjen vieraslajien listaan ollaan lisäämässä kurtturuusu, komealupiini, japanintartar ja jättitatar. Vieraslajien haitallisuuden johdosta kaikkien yllä mainittujen kasvien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on lailla kielletty. Kiinteistön omistajan on myös poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät.

Allergia-, iho- ja astmaliitto ja WWF haastavat kunnat kartoittamaan haitallisten vieraskasvilajien esiintymiä ja laatimaan suunnitelmat niiden hävittämiseksi, tiedottamaan vieraslajien haitoista sekä tukemaan asukkaita vieraslajien torjumisessa. Kuntien olisi myös tärkeää huomioida vieraslajien torjumisen edellyttämä resurssi vuosittaisissa työajoissa ja kustannuksissa.

”Kunnat ovat avainasemassa monien haitallisten vieraslajiesiintymien hävittämisessä, sillä vain koordinoidulla ja pitkäjänteisellä torjuntatyöllä on pysyviä vaikutuksia. Monessa kunnassa asia onkin otettu osaksi normaalia kunnan ympäristönsuojelutyötä, mutta lisää kattavuutta ja resursseja tarvitaan, jotta leviäminen voidaan pysäyttää ja kasvit poistaa kokonaan”, sanoo Terve askel luontoon -hankkeen hanketyöntekijä Tiina Parkkima Allergia- iho- ja astmaliitosta.

Lisätietoja

Hanketyöntekijä Tiina Parkkima, 040 145 8288, tiina.parkkima@allergia.fi
Suojeluasiantuntija Panu Kunttu, WWF, 050 3055 086, panu.kunttu@wwf.fi

Allergia-, iho- ja astmaliiton ja WWF Suomen yhteinen Terve askel luontoon -hanke auttaa aktivoimaan suomalaisia vieraskasvien torjuntaan järjestämällä koulutusta ja talkoita. Terve askel luontoon -hanke, www.luontoaskel.fi