Hallitus nosti Metsähallituksen tulostavoitetta suomalaisten tahdon vastaisesti – luonto ja ilmasto kärsivät päätöksestä

Hallitus on päättänyt nostaa Metsähallituksen tulostavoitetta merkittävästi. Päätös voi pakottaa Metsähallituksen lisäämään metsien hakkuita, mikä olisi äärimmäisen haitallista sekä luonnon monimuotoisuuden että ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Hallituksen päätöksellä ei ole kansan tukea: WWF:n tuoreessa tutkimuksessa 57 prosenttia suomalaisista kannatti Metsähallituksen tulostavoitteen tuntuvaa leikkaamista.

Metsähallituksen tehtävä on huolehtia valtion omistamista metsistä ja turvata niissä luonnon monimuotoisuutta. Samalla sille on annettu tehtävä tuottaa valtiolle rahaa hakkaamalla näitä metsiä. Metsähallitus on keskittynyt viime vuosina yhä enemmän jälkimmäiseen tehtävään, siis metsien hakkuisiin, koska hallitus on vaatinut siltä yhä suurempia tuottoja. Metsähallituksen tulostavoite oli vielä 12 vuotta sitten 62 miljoonaa euroa. Viime viikolla valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätti nostaa tavoitteen ennätyskorkeaksi, lähes 149 miljoonaan euroon.

”Aina kun Metsähallituksen tulostavoitetta on nostettu, se on joutunut lisäämään hakkuita. Näin tulee todennäköisesti käymään nytkin. Erityisesti riskinä on, että Metsähallitus hakkaa vanhoja metsiä ja muita arvokkaita luontokohteita, mikä on ympäristön kannalta todella haitallista”, WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

Metsähallituksen tulostavoite oli jo ennen viime viikon korotusta liian korkea. Tulostavoitteen täyttämiseksi Metsähallitus on viime vuosina hakannut esimerkiksi luonnoltaan erityisen arvokkaita vanhoja metsiä, kansallispuistoiksi ehdotettuja metsäalueita, tiukasti suojellun liito-oravan elinpiirejä sekä retkeilylle ja luontomatkailulle tärkeitä alueita.

Hakkuumäärien kasvattaminen on hyvin haitallista myös ilmaston kannalta, sillä se pienentää metsien hiilinielua ja heikentää metsien hiilivaraston kasvua. Ilmaston kannalta olisi viisasta hakata selvästi nykyistä vähemmän ja luopua avohakkuista.

WWF:n tutkimus: suomalaiset haluavat laskea Metsähallituksen tulostavoitetta

WWF vaatii, että Metsähallituksen tulostavoite lasketaan noin 60 miljoonaan euroon. Samaa mieltä on myös Suomen kansa. WWF:n tammikuussa teettämän mielipidetiedustelun mukaan 57 prosenttia suomalaisista laskisi Metsähallituksen tulostavoitteen 60 miljoonaan euroon, jotta arvokkaat luontokohteet valtion mailla säilyisivät. Tulostavoitteen laskemista vastusti vain 17 prosenttia vastaajista.

”Suomalaisten enemmistö toivoo Metsähallituksen tulostavoitteen laskemista. Se on selkeä viesti, jota päättäjät eivät voi ohittaa”, WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

”Vaadimme nyt poliitikoilta selkärankaa Metsähallituksen tulostavoitteen alentamiseksi. Kyse on valtion omistamista metsistä, joista on pidettävä huolta ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Metsistä huolehtimalla taataan myös kansalaisille mahdollisuus nauttia meidän kaikkien yhteisestä kansallisomaisuudestamme”, Rohweder sanoo.

Lisätietoa:

Panu Kunttu, johtava metsäasiantuntija, WWF Suomi, 050 305 5086, panu.kunttu@wwf.fi
Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi, 040 840 7461, liisa.rohweder@wwf.fi

Kantar TNS:llä teetetyn kyselytutkimuksen tulokset.