WWF: Hallitusohjelma antaa hyvät mahdollisuudet luonnon suojeluun

Ympäristöjärjestö WWF iloitsee hallitusohjelman luonnon monimuotoisuutta koskevista kirjauksista. Hallituksen selkärangan tukevuus luonnonsuojeluasioissa kuitenkin selviää vasta hyvien tavoitteiden konkretisoinnissa. Seuraava tärkeä askel on tuleva budjettiriihi.

”Mikään aikaisempi hallitusohjelma ei ole sisältänyt näin paljon kohtia, joiden tavoitteena on luonnon suojelu ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen. Näin laajat ja monipuoliset kirjaukset ovatkin välttämättömiä, sillä luonto on hätätilassa”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Se, että hallitus lupaa Suomen saavuttavan YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet, joihin sisältyy luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen, on mahtava ylätavoite”, pääsihteeri Rohweder jatkaa.

Erillisinä kirjauksina maininta luonnonsuojelun määrärahojen lisäämisestä 100 miljoonalla vuosittain on WWF:n mielestä voitto luonnolle. Lisäksi erittäin tärkeitä ovat maininnat soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamisen jatkamisesta, metsänhoitomenetelmien monipuolistamisesta jatkuvan kasvatuksen suuntaan sekä hiilinielun ja luonnon monimuotoisuuteen huomioon ottamisesta nykyistä vahvemmin Metsähallituksen tulostavoitteessa.

”Soiden suojelussa tosin esitimme täsmällistä ja isoa määrätavoitetta. Suot ovat aivan keskeisiä sekä luonnon monimuotoisuuden että hiilen sidonnan kannalta”, pääsihteeri Rohweder sanoo.

Hallitusohjelma tuo merkittävää lisäpontta myös virtavesien suojeluun ja turhien patojen purkamiseen.

”Haluammekin juhlia sadan padon purkutavoitteemme täyttymistä hallituskauden aikana. Myös vesilain muuttaminen vaelluskalojen nousun paremmin turvaavaksi on kirkas voitto luonnolle ja pitkäaikainen tavoitteemme. Toivomme, että myös merikalastuksen kestävyys muistetaan turvata jatkossa, jotta kaloja riittää nousemaan vapautettuihin jokiin”, pääsihteeri Rohweder sanoo.

Ilmastotavoite oikea, ovatko keinot riittäviä?

Hallitusohjelman 1,5 asteen kirjauksen perusteella hallituksella on kaikki mahdollisuudet tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Samoin tavoite Suomesta ensimmäisenä fossiilivapaana hyvinvointiyhteiskuntana on korkealle asetettu päämäärä.

”Hallitus vaikuttaa ymmärtäneen ilmastokriisin kiireellisyyden ja tämä näkyy hallitusohjelman kirjauksissa. Tavoitteita pitää kuitenkin kirittää ja konkretisoida. Esimerkiksi ohjelmassa mainittujen päästövähennystavoitteiden taso ei riitä 1,5 asteen saavuttamiseen, toimet turpeenkäytön lopettamiseksi jäivät puuttumaan, eikä metsien hiilinielujen turvaamisesta selluteollisuuden kasvupaineiden tilanteessa mainita mitään tarkkaa, vaikka nettonielujen kasvattaminen mainitaankin.”

”Tulemme seuraamaan tavoitteen toteuttamista tarkkaan esimerkiksi seuraavassa budjettiriihessä ja vaikutamme siihen kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla – kannustamme ja kiritämme”, pääsihteeri Rohweder lupaa.

Kehitysyhteistyöhön panostettava ilmaston ja luonnon kannalta

Kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta 0,7 % tasolle on tärkeä saada aikaan konkreettinen aikataulu ja suunnitelma.

”Hienoa, että ilmastotavoitteet on nostettu selkeämmin esille kehityspolitiikassa, mutta sille olisi vielä voinut esittää yhtä konkreettisen tavoitteen kuin sukupuolten tasa-arvolle. Muualla hallitusohjelmassa nostetaan esille Suomen rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa, mutta ulkopolitiikasta ja kehitysyhteistyökirjauksista se jäi puuttumaan”, Rohweder päättää.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, p. 040 840 7461
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, p. 040 585 0020
Ohjelmapäällikkö, suomalainen luonto, Petteri Tolvanen, p. 040 585 0020
Ohjelmapäällikkö, meret, sisävedet ja virtavedet, Sampsa Vilhunen, p. 040 550 3854
Ohjelmapäällikkö, ekologinen jalanjälki ja ilmasto, Jussi Nikula, p. 040 595 9002