WWF ja K-ryhmä kunnostavat Polvijärven Rauanjoella erittäin uhanalaisen järvitaimenen elinympäristöjä

Viikonlopun aikana tehtävä kunnostus on vasta alkusysäys Höytiäiseen laskevien vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. K-Kalapolut-talkoiden myötä Vuoksen taimenelle vapautuu kymmenen kilometriä vaellusreittiä.

Rauanjoella, Kansalanmyllyn kohdalla on jo vuosia ollut pylväistä tehty puinen pato, joka on estänyt erittäin uhanlaisen taimenen vaeltamisen ja lisääntymisen alueella. Nyt asiaan on saatu muutos, sillä pato on poistettu ja viikonloppuna historiallista jokialuetta kunnostetaan talkootyönä Vuoksen taimenelle ja muille virtavesilajeille sopivaksi kutu- ja elinympäristöksi. Joella ahkeroi WWF:n ja K-ryhmän edustajien lisäksi joukko vapaaehtoisia talkoolaisia, Pro Höytiäinen sekä Martonvaara-Ruvaslahden osakaskunta.

”Rauanjoessa on havaittu taimenen luontaista lisääntymistä, mutta kanta on heikko. Keskeisenä syynä voi olla laadukkaiden kutupaikkojen puute, kalastus sekä joessa ollut vaelluseste, joka nyt poistettiin”, WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen kertoo.

Myös joen varrella sijaitsevassa vanhassa myllärin mökissä asuva maa-alueen omistaja Irma Vartiainen tietää, että joessa jonkin verran taimenta, joskin jokirapukanta on parempi.

”En nähnyt mitään estettä sille, että vanha pato poistetaan, jolloin myös arvokalat pääsevät paremmin kulkemaan. Se on mielestäni vain hyvä asia, että joessa on monipuolinen kalakanta”, hän perustelee.

Puinen pato poistettiin konetyönä ennen talkoiden alkua.

Kunnostuksia tarvitaan jatkossakin

Kunnostusta saapui seuraamaan myös kunnanjohtaja Jari Tuononen.

”Innostuin asiasta heti, sillä minua huolestuttaa järvikalakantojen ja varsinkin taimenen tilanne. On hyvä, että asiaan kiinnitetään huomiota. Nämä talkoot ovat myös erittäin hyvä esimerkki siitä, miten pienilläkin teoilla voidaan vaikuttaa ympäristöasioihin ja että aina kunnan ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin, kun löytyy aktiivisia tekijöitä”, hän kiitteli.

Myös K-Market Nuotan kauppias Sami Vartiainen halusi olla mukana, kun hänen kotijokensa vihdoin vapautui kahleista ja kunnostetaan K-Kalapoluksi.

’’Lähdimme innolla mukaan talkoisiin, sillä vastuullisena toimijana haluamme kantaa kortemme kekoon ja antaa oman panoksemme yhteisen hyvän eteen”, hän perusteli.

Esteen poiston myötä taimenille saatiin avattua ainakin kymmenen kilometriä uutta vaellusreittiä Höytiäisestä Rauanjoen Kansalan yläpuoleisiin koskialueisiin. Rauanjoki voi kunnostettuna olla hyväkin taimenten kutujoki, joka tuottaa vaeltavia taimenia ja jokipoikasia, koska siinä on runsaasti koskipinta-alaa ja pudotuskorkeutta.

Kunnostuksella on suuri vaikutus taimenten elinoloihin, mutta kannan elpyminen edellyttää myös kunnostusten jatkamista. Talkoiden tavoitteena onkin aloittaa pitkäjänteiset tukitoimet Höytiäiseen laskevien jokien vaelluskalakantojen kehittämiseksi.

Jäitä hattuun kalastajille

Rauanjokea on aiemmin käytetty uittoväylänä, mutta nykyään se on melojien ja satunnaisten vapaa-ajan kalastajien suosiossa. WWF:n Manu Vihtonen painottaa, että joessa mahdollisesti liikkuvat taimenet ovat luonnonvaraisia ja täysin rauhoitettuja.

”Toivon, että kalastuksen harrastajilla heräisi tarve auttaa uhanalaisia vaelluskalojamme. Talkoisiin osallistuttuaan ehkä ymmärtää paremmin, miten arvokas taimen on syksyisin joessa kutemassa. Kudun tarkkailu voi olla jopa palkitsevampaa kuin kalastus ja tuoda uuden ulottuvuuden kalastusharrastukseen. Kehottaisinkin kaikkia kääntämään katseensa pinnan alle. Onneksi uusittu kalastuslaki ja asetukset antavat luonnonvaraisille ja heikoille kannoille niiden tarvitsema suojan”, hän totesi.

Martonvaara-Ruvaslahden osakaskunnan vesialueen talkootyöt ovat osa K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa avataan virtavesilajien vaellusesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten osakaskuntien, yhdistysten ja vapaaehtoisten talkoolaisten kanssa.

Lisätiedot:

WWF Suomen virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, [email protected] , puh. 040 5050 620
K-Kalapolut-kohdekoordinaattori Inka Karjalainen, [email protected], puh. 050 3208 473

K-Kalapolut
Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyötä, jossa kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa työn tuloksia ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta https://kesko.fi/kalapolut #kuteminenkuuluukaikille #kalapolut

WWF:n virtavesityö
Virtavesien eli jokien, purojen ja norojen, patoamisen ja perkaamisen seurauksena kaikki vaelluskalalajimme ovat tätä nykyä uhanalaisia: jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty viimeisen 50 vuoden aikana ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11. Virtavesien kunnostaminen ja vaellusesteiden poistaminen on konkreettista työtä, joka auttaa vaelluskaloja pääsemään jälleen kutupaikoilleen. Lisäksi WWF pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Lue lisää WWF:n virtavesityöstä www.wwf.fi/virtavedet