Organisationer: Regeringen bör slopa fossila stöd och sätta stopp för torven, annars missar Finland klimatmålen

Regeringen, som samlas till ett klimatmöte, bör slopa stöden till fossila bränslen och sätta stopp för användningen av torv. Det anser en grupp organisationer som arbetar med miljö, utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter. För tillfället finns det ett stort gap mellan regeringens klimatmål och åtgärder.

Riksdagsledamöter från regeringspartierna samlas på måndag den 3.2. för att behandla frågan om hur Finland skall uppfylla de nya ambitiösa klimatmålen som har uppmärksammats internationellt. Finlands klimatpanel bedömer att det saknas konkreta åtgärder för 55 procent av de utsläppsminskningar som krävs. Klyftan mellan målsättningar och åtgärder är bred och djup och den växer ytterligare till följd av att skogarnas kolsänkor försvagas.

”Vi förväntar oss av mötet ett starkt ställningstagande att omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle inleds omedelbart. Regeringen bör ha mod att fatta beslut även om svåra frågor. Till exempel har diskussionen om att fasa ut stöden till fossila bränslen och förbränning av torv pågått i många år. Nu är det dags att handla”, betonar Mia Rahunen, klimatexpert vid WWF Finland.

Organisationerna gillar regeringsprogrammets löfte om en energiskattereform, men anser att de miljöskadliga subventionerna borde fasas ut snabbare och i klart större omfattning.

”Vi förväntar oss att regeringen klargör sina planer på beslut som leder till att de klimatskadliga stöden upphör. Resurser i miljardklassen borde styras från att skapa problem till att lösa dem”, konstaterar Kaisa Kosonen, klimatansvarig vid Greenpeace.

I synnerhet användningen av det inhemska fossila bränslet torv och stödet till förbränning av torv är en belastning för trovärdigheten i regeringens klimatpolitik. Torvens andel av den totala energiproduktionen i Finland är förhållandevis liten, men både förbränning och torvtäkt resulterar i omfattande utsläpp. Nyligen vädjade regeringspartiernas ungdomsorganisationer att regeringen skulle fatta beslut om ett stopp för användning av torv inom energiproduktionen under 2020-talet.

”En tidtabell och styrmedel för utfasningen av torvförbränning bör ingå i regeringens nya ambitiösa paket för utsläppsminskningar. Osäkerheten inom torvbranschen fortsätter tills regeringen sätter ner foten. Nu vore det schysst att komma överens om hur torven fasas ut och hur samhället stöder dem som idag får sitt levebröd från torven”, säger Finlands naturskyddsförbunds skyddsexpert Hanna Aho.

Torvtäkt är skadligt oberoende av vad torven används till. Det är viktigt att sluta bränna torv inom energiproduktionen, men därtill behövs ett stopp för inrättande av nya torvtäkter och röjning av torvmarksskogar till åkermark. Dessutom borde torvmarksbiotoper återställas.

Organisationerna arrangerar en sportig demonstration för att peppa regeringspartiernas riksdagsledamöter när de anländer till Hotell Rantapuisto på måndag 3.2. från kl 10.30.

Amnesty Internationalin Suomen osasto, Climate Move, Fingo, Finlands naturskyddsförbund , Greenpeace, Ilmastovanhemmat, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters Finland, WWF Suomi och 350 Suomi

Mera information:

Mia Rahunen, klimatexpert, WWF Suomi, 050 434 4972, mia.rahunen@wwf.fi

Hanna Aho, skyddssakkunnig, Finlands naturskyddsförbund, 040 628 9495, hanna.aho@sll.fi

Kaisa Kosonen, klimat- och energisakkunnig, Greenpeace Suomi, 050 368 8488, kaisa.kosonen@greenpeace.org

Enni Kallio, sakkunnig inom klimatarbete, Fingo, 050 317 6686, enni.kallio@fingo.fi

Niklas Kaskeala, ordförande, Protect Our Winters Finland, 050 586 6422, niklas@protectourwinters.fi

Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö, 045 270 0313, bernt.nordman@naturochmiljo.fi