Saimaannorpan vuosi oli raskas – verkkoihin hukkuneita kuutteja ei todellakaan haluta heinäkuun alussa nähdä

Saimaannorpan pesimäaikainen verkkokalastuskielto päättyy ensi yönä Saimaalla. Ympäristöjärjestö WWF kehottaa Saimaan asukkaita ja Saimaan rannalla oleskelevia jättämään verkot naulaan huomenna ja koko heinäkuun ajaksi.

Suojelutoimien ansiosta mukavasti elpynyttä saimaannorppakantaa uhkaavat edelleen monet asiat. Kuluneena keväänä syntyneiden kuuttien tarkka määrä on arvoitus, sillä kehno jää- ja lumitilanne vaikeutti sekä norpan pesintää että norpanpoikasten laskemista.

”Norpilla on takana hankala vuosi. Ensin viisi kuuttia hukkui verkkoihin heti verkkokalastuskiellon päätyttyä kesällä 2019. Sitten leuto talvi huononsi norppien pesintää, ja norpat joutuivat osin synnyttämään kuutit petojen armoille avojäälle”, summaa WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. WWF:n ja muiden vapaaehtoisten tekemät apukinokset eivät viime talvena kokonaan pelastaneet tilannetta, sillä kinokset sulivat monin paikoin ennen kuin norpat ehtivät niihin asettua.

”Nyt ei rospuuttokeväästä selvinneitä kuutteja saisi päästä hukkumaan verkkoihin”, Luukkonen sanoo.

WWF on jo monesti aiemmin vaatinut verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on nykyisen asetuksen voimassaoloaikana siirtynyt voimakkaasti heinäkuulle. Samaan aikaan kuuttien havaittu kokonaiskuolleisuus kalanpyydyksiin suhteessa kannan kokoon ei ole oleellisesti vähentynyt.

Verkkokalastuskiellon ulottamiselle heinäkuun loppuun on myös alueen asukkaiden tuki: vuonna 2016 sekä Etelä-Savon maakuntaliiton kyselyssä ja WWF:n teettämässä gallupissa Saimaan alueen asukkaiden selkeä enemmistö tuki verkkokieltoajan jatkamista heinäkuun loppuun asti.

Jokainen Saimaalla kalastava voi tehdä osansa saimaannorpan suojelussa heti.

”Vetoamme Saimaan alueen kalastajiin – valitkaa norppaystävälliset kalastusmenetelmät, esimerkiksi norppaturvallinen katiska, ja pitäkää verkot kuivalla maalla. Saimaannorpan suojelu on suomalaisten velvollisuus ja myös etuoikeus. Jos suomalaisille rakas norppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta”, suojelujohtaja Luukkonen sanoo.

Lisätiedot:

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020, [email protected]