Saimaannorpan suojelun kannalta tärkeä verkkokalastusrajoitus astuu tänään voimaan – “Norpanystävä jättää verkot kuivalle maalle ympäri vuoden”

Verkkokalastus on kielletty Saimaan norppa-alueilla kesäkuun loppuun saakka, mutta verkot ovat saimaannorpalle vaarallisia ympäri vuoden. Norpanystävä kalastaa norppaturvallisilla pyydyksillä.

Verkkokalastuskiellolla suojellaan saimaannorpan poikasia eli kuutteja, jotka takertuvat ja hukkuvat helposti verkkoihin. Kalanpyydysten aiheuttama kuolleisuus on erittäin uhanalaisen saimaannorpan suurin uhka. Viime vuonna seitsemän norppaa kuoli kalaverkkoihin ja kaksi muihin kalapyydyksiin.

Saimaannorpan kuutit syntyvät helmi–maaliskuussa, ja emot vieroittavat poikasensa huhti–toukokuun aikana. Kalaverkot ja löysänieluiset katiskat ovat kokemattomille ja pienikokoisille kuuteille vaarallisia.

“On ehdottoman tärkeää, että norppien suojaksi säädettyä verkkokalastusrajoitusta noudatetaan. Saimaalla ui loppukeväällä ja alkukesällä toivottavasti paljon pieniä kuutteja, jotka juuri emosta vieroitettuina ja kokemattomina ovat vaarassa hukkua verkkoihin”, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki sanoo.

Saimaannorpan turvaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset ovat voimassa suurella osalla koko Saimaata. Ne kattavat valtaosan norpan tunnetuista lisääntymisalueista. Verkkokalastusrajoitus kestää kesäkuun loppuun saakka. Solmuväliltään alle 22 millimetriä olevien muikkuverkkojen käyttö on sallittu 21.6. alkaen.

“Verkot ovat norpalle vaarallisia ympäri vuoden, ja tänäkin keväänä jo kaksi norppaa on hukkunut verkkoihin rajoitusalueella. Vetoamme Saimaalla kalastavia jättämään verkot kuivalle maalle myös rajoitusajan ulkopuolella ja kalastamaan norppaturvallisella katiskalla, jonka nielu ei leviä yli 15 senttiä suuremmaksi”, Niinimäki sanoo.

Kalastuslain mukaan pyydyksen haltijan on ilmoitettava pyydykseen kuolleesta norpasta Metsähallitukselle. Kaikki kalaverkkoihin hukkuneet norpat eivät kuitenkaan tule Metsähallituksen tietoon, joten kalaverkkoihin hukkuneiden norppien määrä voi olla ilmoitettua suurempi.

Tuoreimman arvion mukaan Saimaalla elää noin 480 norppaa. Kalaverkkojen lisäksi norppaa uhkaavat ilmastonmuutoksen myötä lumi- ja jääoloiltaan epävakaiksi muuttuneet talvet.

Verkkokalastuksen kieltoalue:

Kartta verkkokalastuksen kieltoalueesta saimaannorpan keskeisillä elinalueilla (valitse karttatasoksi ”Saimaannorpan suojelu”).