Enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen – WWF tukee kansalaisaloitetta metsästyslain muuttamiseksi

Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen. Lajin uhanalaisuudella ei ole nykyisen metsästyslain mukaan suoria vaikutuksia siihen, saako sitä metsästää. Suomessa on 17 tällä hetkellä uhanalaiseksi luokiteltua lajia, jotka ovat metsästyslaissa määritelty riistalajeiksi tai rauhoittamattomiksi lajeiksi.

WWF:n marraskuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan (TNS Kantar Oy) vain 17 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että uhanalaisia riistalajeja tulee saada metsästää. Enemmistö suomalaisista (63 prosenttia) kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen. Kyselytutkimuksen perusteella vain kolmasosa (33 prosenttia) suomalaista tiesi, että uhanalaisten lajien metsästys on Suomessa sallittua.

Uhanalaiset metsästettävät lajit ovat pääasiassa lintuja. WWF on vaatinut uhanalaisten riistalintujen metsästyksen lopettamista jo pitkään.

“Suomi on sitoutunut siihen, ettei luontomme monimuotoisuus köyhdy. Tuntuu ristiriitaiselta, että uhanalaisia lajeja – eli juuri niitä, jotka ovat vaarassa meiltä kadota – saa metsästää. Erityisen tärkeää on suojella globaalisti uhanalaisia lajeja, kuten allia”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Elokuussa 2020 muutamat aktiiviset lintuharrastajat laittoivat liikkeelle kansalaisaloitteen, joka kieltäisi uhanalaisten riistalajien metsästyksen metsästyslaissa. WWF seisoo aloitteen takana.

”Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Mielestämme metsästys ei voi olla kestävää, jos kohteena on uhanalainen laji, vaikka metsästys ei olisikaan lajin uhanalaisuuden pääsyy”, WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

”Lajien metsästys voitaisiin sallia jälleen, kun ne ovat toipuneet elinvoimaisiksi. Tämä olisi myös metsästäjien etu”, Tolvanen perustelee.

Kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole syyllistää metsästäjiä. Tarkoituksena ei ole myöskään estää metsästystä, vaan muutoksella pyritään suuntaamaan metsästyspaine elinvoimaisiin lajeihin ja mahdollistamaan uhanalaisten riistalajien kantojen elpyminen.

Uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämistä metsästyslaissa ajavan kansalaisaloitteen voi käydä allekirjoittamassa täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7023

Kyselytutkimuksen tuloksiin voit tutustua täällä.

Lisätietoa:

Petteri Tolvanen, ohjelmapäällikkö WWF Suomi 0400 168 939 petteri.tolvanen@wwf.fi

Iikka Kivi, kansalaisaloite uhanalaisten riistalajien metsästyksen kieltämiseksi, iikkakivi@hotmail.com (haastattelut onnistuvat etäyhteyksin)

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. Rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. wwf.fi.