Pli på övergödningen av Östersjön – 10 000 euro och titeln ”Östersjöns miljövänligaste jordbrukare” utdelas i tävling

WWF är igen på jakt efter Finlands Östersjövänligaste jordbruk som en del av en internationell tävling bland lantbrukare. Syftet med tävlingen är att göra odlingsmetoder som minskar Östersjöns belastning av näringsämnen vanligare och utmärka banbrytare inom jordbruket. Övergödningen utgör det största hotet för Östersjön och syns som ökad förekomst av blågröna alger.

I tävlingen för lantbrukare, som ordnas för nionde gången, deltar alla Östersjöns nio kustländer samt Ukraina och Vitryssland. Ifjol blev man dessvärre tvungen att avbryta tävlingen på grund av osäkerheten kring COVID19-pandemin.

I det första skedet av tävlingen som nu inleds väljs i respektive land en nationell vinnare som får ett pris på 1 000 euro. Bland de nationella vinnarna utses på hösten den miljövänligaste lantbrukaren i hela Östersjöområdet, som får ett pris på 10 000 euro. Utöver WWF deltar i juryn även Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) och den nationella vinnaren från år 2018, Tuomas Mattila.

Syftet med miljöpriset är att ge ett erkännande till de jordbruksproducenter som är föregångare vad gäller användningen av metoder som minskar övergödningen av vattendrag. Samtidigt kommer information om miljövänlig odling att öka och praxis som konstaterats vara bra att spridas i hela Östersjöområdet.

”Vattenkontroll betonas i allt högre grad för skyddandet av Östersjön. Översvämmade åkrar och flodbäddar som är känsliga för erosion orsakar en hög näringsbelastning som transporteras längs floderna till Östersjön. De regniga och milda vintrarna som vi upplevt under de senaste åren är bra exempel på de utmaningar som klimatförändringen medför för arbetet med att stävja näringsbelastningen”, säger Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, ansvarig för insjöar och åar vid WWF.

När det gäller lantbruk bygger vattenskyddet på att hålla åkrarna bördiga så att växterna kan utnyttja de näringsämnen de får så väl som möjligt.

”Genom att värna om jordens vattenhushållning och struktur och en balanserad växtnäring och genom att hålla marken täckt av växtlighet under den största delen av året kan man minska risken för belastning av vattendragen avsevärt”, konstaterar MTK:s miljöchef Liisa Pietola.

Kämpa mot övergödning med blåstång

År 2019 vann Hammarudds gård på Åland deltävlingen i Finland. Jordbrukarparet Tage och Ulla Eriksson fick upp ögonen för skyddet av Östersjön redan på 1990-talet, eftersom deras boskapsdjur betar fritt vid havet och ibland dricker havsvatten.

”När vi för varje år som går fått se fler blågröna alger, vill vi göra vårt allt för att minska dem”, säger Tage Eriksson åt WWF efter segern.

I dag rinner nästan allt gårdens avrinningsvatten genom jordmånsbevarande sedimenteringsbassänger och mångfunktionella våtmarker.

Juryn imponerades också av vinnarparets innovativa åtgärder, i och med att de förutom vattenskyddet hade gått in för att använda blåstång som jordförbättringsmedel och näringskälla i åkrarna.

Tävlingskriterierna, ansökningsblanketten och mer information (på finska) finns på adressen wwf.fi/sv/ostersjobonde. Ansökan ska lämnas in senast söndag 11.4. De nationella vinnarna offentliggörs i juni, och hela tävlingens vinnare väljs på hösten.

Ytterligare information:
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, ansvarig för insjöar och åar vid WWF, 040 500 6968, jenny.jyrkankallio-mikkola@wwf.fi

Sinua saattaa kiinnostaa