Selvitys: Nepalin sarvikuonokanta kasvanut viime vuosina

Nepalin sarvikuonokanta on uuden arvion mukaan kasvanut noin 16 prosenttia, selviää Nepalin hallituksen julkaisemasta selvityksestä. Nepalissa elää tuoreen arvion mukaan 752 sarvikuonoa, kun kuusi vuotta sitten sarvikuonoja oli koko maassa arviolta 645.

Sarvikuonojen kanta-arvio perustuu maalis–huhtikuun aikana kerättyihin sarvikuonohavaintoihin. WWF osallistui Nepalin viranomaisten johdolla tehtyyn laskentaan.

Laskennan aikana kerättiin tietoja myös lajin elinympäristöstä, haitallisista vieraslajeista sekä ihmisen toiminnan vaikutuksista alueella.

”Tämä on virstanpylväs Nepalin onnistuneessa työssä sarvikuonojen suojelemiseksi ja osoittaa, että kaikkien sidosryhmien yhteistyöllä saadaan tuloksia aikaan”, toteaa suojeluasiantuntija Tanja Pirinen.

Sarvikuonojen suurimmat uhat ovat salametsästys ja elinalueiden katoaminen, joiden takia jo osa sarvikuonojen alalajeista on kuollut sukupuuttoon. Sarvikuonon sarven uskotaan virheellisesti parantavan sairauksia, vaikka se koostuu samasta rakennusaineesta, keratiinista, kuin ihmisen kynnet.

Maanviljely ja ihmisasutus ovat pienentäneet sarvikuonojen elintilaa erityisesti Kaakkois-Aasiassa ja Intiassa. Tärkeät suojelualueet jäävät yhä enemmän toisistaan eristyksiin metsänhakkuiden, maatalouden, ihmisasutuksen sekä teiden ja patojen rakentamisen takia. Uusia mahdollisia uhkia sarvikuonoille aiheuttaa myös ilmastonmuutos, sillä ilmaston lämmetessä sarvikuonoille välttämättömät vesistöt kuivuvat.

WWF Suomi tukee WWF Nepalin suojelutyötä ulkoministeriön ja kummien tuella.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija
Tanja Pirinen